Nieuwsbericht Definitief radio- en tvadvies aan UPC voor de periode van juli 2012 tot juli 2013

Gepubliceerd op: 31 januari 2012 00:00

De Programmaraad Gelderland Zuid heeft een definitief advies gegeven over de zenderindeling voor zowel radio als televisie voor de periode van juli 2012 tot juli 2013.

RADIO

Betreft: Definitief radioadvies aan UPC voor de periode van juli 2012 tot juli 2013

Twee nieuwe zenders in het advies voor het radiopakket op de kabel

Programmaraad Gelderland Zuid heeft in zijn vergadering van 26 januari jl. het definitieve radio-advies voor de periode juli 2012 tot juli 2013 opgesteld. Het zal aan UPC worden voorgelegd. UPC is wettelijk verplicht dit advies op de kabel te zetten.

Ten opzichte van het pakket dat thans op de kabel zijn er twee veranderingen. De zender Kink FM die enige tijd geleden de doorgifte via de kabel staakte wordt vervangen door de Franse publieke zender FIP. Deze zendt muziek in brede zin (klassiek, jazz, Franstalige chansons, wereldmuziek e.d.) uit. WDR4 komt in de plaats van Radio Neerlandio die eveneens enige tijd geleden van de kabel verdween. WDR4 zat reeds op de kabel als gevolg van een beslissing van UPC. Nu deze zender in het advies van de programmaraad opgenomen wordt, is de doorgifte verzekerd.

Het advies is te vinden op de website van de programmaraad: www.programmaraadgelderlandzuid.nl.

Het advies geldt voor het hele werkgebied van de programmaraad, t.w. de gemeenten Arnhem, Nijmegen, Duiven, Westervoort, Groesbeek, Millingen aan de Rijn, Mook en Middelaar, Ubbergen, Buren, Druten, Lingewaard, Maasdriel, Neerijnen, Overbetuwe, Zaltbommel, Beuningen, West Maas en Waal, Geldermalsen, Wijchen, Lingewaal, Nederbetuwe en Tiel.

TELEVISIE

Betreft: Definitief tv-advies aan UPC voor de periode van juli 2012 tot juli 2013

Culturele zender BravaNL per aanstaande juli definitief op de kabel

De Programmaraad Gelderland Zuid heeft op 26 januari jl. het definitief tv-advies voor UPC voor de periode van juli 2012 tot juli 2013 vastgesteld.

De enige afwijking van het huidige analoge tv-pakket is dat de zender BravaNL is opgenomen. Deze zendt voornamelijk concerten met klassieke muziek, opera’s en ballet uit. De programma’s van deze commerciële zender worden niet onderbroken door reclamespots. Per  aanstaande juli komt hij definitief op de kabel.

Het advies geldt voor het hele werkgebied van de programmaraad, t.w. de gemeenten Arnhem, Nijmegen, Duiven, Westervoort, Groesbeek, Millingen aan de Rijn, Mook en Middelaar, Ubbergen, Buren, Druten, Lingewaard, Maasdriel, Neerijnen, Overbetuwe, Zaltbommel, Beuningen, West Maas en Waal, Geldermalsen, Wijchen, Lingewaal, Nederbetuwe en Tiel.

Het gehele advies staat op de website van de programmaraad: www.programmaraadgelderlandzuid.nl.