Nieuwsbericht Definitieve uitslag verkiezingen Provinciale Staten Gelderland

Gepubliceerd op: 07 maart 2011 00:00

De bekendmaking van de definitieve uitslag van de verkiezingen voor Provinciale Staten van Gelderland leverde een kleine verschuiving op ten opzichte van de voorlopige uitslag aan het eind van de verkiezingsavond. De VVD blijft de grootste partij met 11 zetels. Bij de verdeling van de restzetels krijgt GroenLinks er een zetel bij en komt op 4. De PvdA, waarmee een lijstverbinding was aangegaan, zakt van 10 naar 9. Ook de ChristenUnie krijgt er nog een zetel bij en kan op 3 zetels in de komende Statenperiode rekenen. De SP zakt van 6 naar 5.

De voorzitter van het Hoofdstembureau, Arnhems burgemeester Pauline Krikke, maakte vandaag de uitslag bekend in een volle Statenzaal van het Huis der Provincie. Zij gaf aan dat bij de samenstelling van de nieuwe Staten voorkeursstemmen geen rol hebben gespeeld. De lijstvolgorde zoals die op de kieslijsten was gepresenteerd, blijft intact.

De 55 zetels zijn als volgt verdeeld:
VVD 11 (was 9), PvdA 9 (was 10), CDA 9 (was 15), PVV 6 (was 0), SP 5 (was 6), GroenLinks 4 (was 3), SGP 2 (was 3), ChristenUnie 3 (was 4), D66 4 (was 1), PvdD 1 (was 1), 50Plus 1(was 0).

MenS, Gelderse CD en DPS/Groep van Bergen/De Groenen kregen niet voldoende stemmen om een zetel in de Staten te veroveren.

Achtergronddocumenten
Commissaris van de Koningin Clemens Cornielje, gaf de nieuwe fractievoorzitters een achtergronddocument mee: ‘de Staat van Gelderland’. Geen politiek document, maar een overzicht waarmee de partijen in de onderhandelingen hun voordeel mee kunnen doen. ‘Het hoeft niet, maar het mag. U kunt er wellicht goede keuzes mee maken’ zo gaf hij de status van het document weer.
Ook de voorzitter van de PRO-raad (Provinciale Raad voor het Omgevingsbeleid), de heer Peters, overhandigde de fractievoorzitters een door de Raad opgesteld inspiratiedocument dat eveneens bij de onderhandelingen te gebruiken is.

Neerijnen
De lichte wijziging in de uitslag van de Provincie heeft overigens geen effecten voor de uitslag in Neerijnen. Die is ongewijzigd vastgesteld.