Nieuwsbericht Discriminatie komt vooral voor op de arbeidsmarkt

Gepubliceerd op: 08 mei 2012 00:00

 

Logo Ieder1Gelijk

Discriminatie  in Gelderland Zuid  wordt het meest gevoeld in de buurt/op straat en op de arbeidsmarkt (op het werk en tijdens sollicitaties. Er  wordt het vaakst gediscrimineerd op grond van leeftijd, gevolgd door handicap of ziekte en kleding en uiterlijk . Dit blijkt uit een onafhankelijk onderzoek van I&O research naar ervaren discriminatie in opdracht van Ieder1Gelijk, Bureau Gelijke Behandeling Gelderland Zuid.

Bijna één op de zes inwoners in Gelderland Zuid had het afgelopen jaar zelf een discriminatie-ervaring en ruim één op de vier inwoners nam discriminatie bij anderen waar. Nog geen zesde deel van de mensen met een discriminatie-ervaring meldt dat.  Als er wel wordt gemeld, gebeurt dit meestal bij de politie of bij een vertrouwenspersoon op het werk. 15%  van de inwoners in de regio kent Ieder1gelijk als antidiscriminatievoorziening, terwijl die bij uitstek bedoeld is om discriminatie te melden. In 2009 werd namelijk de Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen (WGA) van kracht, die bepaalt dat gemeenten een voorziening moeten hebben waar burgers discriminatie kunnen melden. In Gelderland Zuid hebben de gemeenten deze taak bij Ieder1Gelijk ondergebracht.

Ieder1Gelijk is bekender in Nijmegen dan in de landelijke gemeenten in Gelderland Zuid. Discriminatie uit zich op verschillende manieren.  De meeste mensen die zich gediscrimineerd voelden, werden ‘ongelijk behandeld’, anderen kregen te maken met schelden of discriminerende opmerkingen, of hadden het gevoel door anderen vermeden te worden.
Discriminatie komt meer voor in stedelijke dan in landelijke gebieden en het overkomt allochtone inwoners vaker dan autochtone inwoners .

Onderzoek discriminatieklimaat nieuwe politieregio
Het onderzoek voor de regio Gelderland Zuid maakt deel uit van een groter onderzoek dat de vier antidiscriminatievoorzieningen in Overijssel en Gelderland gezamenlijk hebben laten uitvoeren naar het discriminatieklimaat in de nieuw te vormen politieregio Oost. Discriminatie is een hardnekkig verschijnsel in de Nederlandse samenleving, maar het fenomeen is tegelijkertijd ongrijpbaar. Voor gemeenten is het lastig de aard en omvang van discriminatie te duiden. 

Deze onderzoeksresultaten geven een beeld van aard en omvang van het verschijnsel  en bieden een basis voor verdere versterking van het antidiscriminatiebeleid in dit gebied.

Voor het onderzoek vulden een representatieve steekproef van 8.200 volwassen inwoners, verspreid over alle 81 gemeenten in Overijssel en Gelderland via Internet een korte vragenlijst in. Voor Gelderland Zuid is dit de tweede Quickscan discriminatieklimaat; de eerste quickscan is uitgevoerd in 2009.

Klik op Discriminatieklimaat Gelderland-Zuid 2012 om het rapport in pdf-vorm te downloaden of online te lezen