Nieuwsbericht Drie namen bekend

Gepubliceerd op: 04 april 2017 15:20

Drie namen bekend

Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal (GNL) willen vanaf 1 januari 2019 samen een nieuwe gemeente vormen. Bij een nieuwe gemeente hoort natuurlijk een nieuwe naam. De drie keuzenamen zijn bekend. De eerste twee weken van februari konden alle inwoners van de drie gemeenten suggesties voor de nieuwe gemeentenaam indienen. Dit leverde 560 unieke namen op. Een naamgevingscommissie van acht inwoners boog zich over de inzendingen en koos daar de volgende drie namen uit (in willekeurige volgorde):

  • Gemeente West Betuwe
  • Gemeente Waal en Linge
  • Gemeente Betuwewaard

drie namen onthuld

Burgemeesters Miranda de Vries, Loes van Ruijven-van Leeuwen en Harry de Vries met de drie namen


Uw favoriet

De inwoners van Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal zijn weer aan zet. Zij mogen tot en met 19 april één stem uitbrengen op hun favoriete naam. De naam met de meeste stemmen wordt vanaf 1 januari 2019 de nieuwe gemeentenaam.


Hoe stemmen

Alle GNL-inwoners vanaf 12 jaar mogen één stem uitbrengen. Dit kan op verschillende manieren:

digitaal via www.fusiegnl.nl/naam
per e-mail via info@fusiegnl.nl
per post met het stembiljet in de gemeenterubriek
tijdens de inloopbijeenkomsten op 10,11,12 en 19 april

Let op: vermeld uw naam, adres en Burgerservicenummer (BSN) op het stemformulier of in uw e-mail. Zonder BSN is uw stem niet geldig. U vindt uw BSN op uw rijbewijs, paspoort en identiteitskaart. De stembussen zijn tot en met 19 april geopend! Stembiljetten of mails die na 19 april zijn verstuurd, tellen wij niet mee.


Uitslag stemming

Eind april maken de burgemeesters van de drie gemeenten de uitslag bekend. Eind mei / begin juni nemen de GNL-raden een formeel besluit over de nieuwe gemeentenaam. De raden hebben begin dit jaar al besloten dat zij de uitslag van de stemming zullen volgen.