Nieuwsbericht Eisen voor bovengrondse brandstof- en afgewerkte olietanks aangescherpt

Gepubliceerd op: 06 oktober 2014 00:00

Vanaf 1 januari 2015 moeten alle diesel- en huisbrandolietanks en tanks voor de opslag van afgewerkte olie zijn voorzien van een installatiecertificaat. Heeft u een dergelijke tank, maar nog geen installatiecertificaat? Dan kunt u drie dingen doen:  

  • u kunt de tank laten keuren, zodat u alsnog in het bezit komt van een installatiecertificaat;

  • u kunt een nieuwe tank aanschaffen die voorzien is van een installatiecertificaat;

  • u kunt de tank laten saneren en afvoeren.

Uw tank laten keuren
Een keuring van een bestaande tank moet plaatsvinden door een KIWA-erkend installatiebedrijf. Na goedkeuring ontvangt u het installatiecertificaat.
Wij wijzen u er op dat het laten keuren van een tank hoge kosten met zich meebrengt.
Als uw tank geen mangat of inspectieopening heeft, kan de tank bovendien niet gekeurd worden. In dat geval moet uw tank uiterlijk 1 januari 2015 buiten gebruik worden gesteld.

Een nieuwe tank aanschaffen
Een nieuwe tankinstallatie inclusief leidingen en appendages moet worden geïnstalleerd door een Kiwa-erkend installatiebedrijf en een gecertificeerd installateur conform BRL-K903 en de onderliggende normen. De nieuwe tankinstallatie moet zijn voorzien van een installatiecertificaat. U kunt dus niet volstaan met een tank waarbij enkel een tankcertificaat wordt geleverd. Daarnaast adviseren wij u geen ondergrondse leidingen toe te passen als dit niet noodzakelijk is. Eventuele lekkage van ondergrondse leidingen is moeilijk vast te stellen. Bovendien moeten deze leidingen aan extra voorschriften voldoen.

De tank laten saneren en afvoeren
Wanneer een tank buiten gebruik wordt gesteld, moet de tank worden geleegd, schoongemaakt volgens BRL-K 905 en afgevoerd naar een tanksaneerder die door KIWA is gecertificeerd overeenkomstig BRL-K 902. Tien dagen voor de sanering van de tank moet dit worden gemeld bij Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) via onderstaande e-mailadres. Van het erkende saneringsbedrijf ontvangt u een saneringscertificaat.

Een bodemonderzoek is niet noodzakelijk bij het saneren van een bovengrondse tank. Wij kunnen dit echter wel eisen als hier een gegronde reden voor is.
Het afstaan van de tank aan een oud-ijzerhandelaar is niet toegestaan. Ook het zelf leegmaken en verwerken van het restmateriaal mag niet. Hiertegen zal de ODR handhavend optreden, wat kan resulteren in een flinke boete.

Wanneer moet dit geregeld zijn?
Wij adviseren u om tijdig actie te ondernemen zodat u op 1 januari 2015 een gecertificeerde tank bezit. Gecertificeerde installateurs en saneringsbedrijven kunt u vinden via de site van Kiwa:
http://portal.kiwa.info/Certificatenl.html. Vul onder ‘Norm/BRL’ in: k902 (saneren diesel- en hbo tanks) of k903 voor erkende installatiebedrijven. 

Extra informatie (collectief saneren)
Via LTO Commerce kunt u uw bovengrondse dieselolietank via een KIWA gecertificeerd bedrijf laten saneren. Alle zorg wordt u hiermee uit handen genomen. Voor meer informatie gaat u naar http://www.ltocommerce.nl/bedrijfsvoering/actie-tankslag/.

Na 1 januari 2015 zullen wij gericht controleren op het bezit van het verplichte installatiecertificaat en saneringscertificaat.

Wij stellen het zeer op prijs wanneer u de melding sanering, het saneringscertificaat en het installatiecertificaat mailt naar Omgevingsdienst Rivierenland: ingekomenpost@odrivierenland.nl
.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij één van onze milieu-inspecteurs:
Bart Pelle:
b.pelle@odrivierenland.nl 0344-579314
Christa Mol : c.mol@odrivierenland.nl 0344-579314
Angelique Otten: a.otten@odrivierenland.nl 0344-579314