Nieuwsbericht Enquête KlantContactCentrum

Gepubliceerd op: 02 april 2015 14:00

In 2011 heeft gemeente Neerijnen een visie op dienstverlening vastgesteld. Daarbij zijn de wensen van onze inwoners gepeild en vertaald van een aanbodgerichte naar een vraaggerichte dienstverlening. Daarom zijn wij op 1 mei 2014 ook gestart met het KCC, het klant contact centrum. Dit houdt in dat wij nu alleen op afspraak werken en dat de openingstijden zijn verruimd. Het werken op afspraak heeft als doel de wachttijden te verminderen en dus te zorgen voor een betere doorstroom. Bovendien kunt u op elk gewenst moment digitaal een afspraak maken. Ook kunt u ons bellen om een afspraak te maken.
Er kan nu uitsluitend via pin-betaling worden afgerekend. Dat bevordert de veiligheid voor u en ons. Door de uitbreiding van de telefooncentrale kunnen nu veel meer vragen bij de telefooncentrale worden beantwoord.

In de maand april wordt er een evaluatie gehouden door middel van een enquête. Deze enquête wordt u aangeboden na de afspraak die u heeft bij ons kcc/burgerzaken. Ook kunt u de enquête via onze internetsite downloaden. Indien u dat wenst kunnen wij u ook een enquêteformulier toesturen; belt u ons dan even. U kunt ons telefonisch bereiken via het nummer: 14 0418.