Nieuwsbericht Evaluatie Bestuurlijke vernieuwing gemeenteraad

Gepubliceerd op: 11 maart 2016 07:45

De gemeenteraad van Neerijnen is op 1 september 2015 gestart met een nieuw vergadermodel, die bestaat uit Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming. De vergadercyclus is terug gebracht van een 6-wekelijkse naar een 3-wekelijkse.
Het doel dat de gemeenteraad met de nieuwe structuur wenst te bereiken is: komen tot snellere en efficiëntere besluitvorming, waar meer "burgers, bedrijven, organisaties, instellingen, verenigingen, etc." bij de beleidsvoorbereiding zijn betrokken door bevordering van burgerparticipatie.

Bij de start is afgesproken dat de werking van het vergadermodel en de invulling die er in Neerijnen aan is gegeven na een ½ jaar zal worden geëvalueerd. Deze evaluatie kan leiden tot bijstelling van de vergadercyclus en/of het vergadermodel. De evaluatie wordt breed uitgezet en het is dan ook belangrijk om zoveel mogelijk ingevulde evaluatieformulieren terug te ontvangen.

Wij vragen u om het evaluatieformulier (open office) of het evaluatieformulier (pdf) in te vullen en per post (Antwoordnummer 47, 4140 XE Waardenburg) of ingescand via e-mail (griffie@neerijnen.nl) terug te sturen. Wij maken u erop attent dat wanneer u uw reactie terugstuurd via email de vertrouwelijkheid niet kan worden gewaarborgd.

Uw mening wordt bijzonder op prijs gesteld en telt mee!

Bij voorbaat dank.

Namens de werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing