Nieuwsbericht Feestelijke opening Steunpunten Mantelzorg en Vrijwilligers

Gepubliceerd op: 29 maart 2011 00:00

Steunpunten Mantelzorg en Vrijwilligers in Neerijnen gaan op 14 april van start!
Op 14 april starten er twee nieuwe activiteiten in Neerijnen, namelijk het steunpunt Mantelzorg en het steunpunt Vrijwilligers. De steunpunten worden ondergebracht bij de Stichting Welzijn Ouderen Neerijnen (SWON).
De feestelijke opening van deze activiteiten zal plaats vinden op donderdag 14 april vanaf 13.30 uur in Dorpshuis de Koeldert in Waardenburg. Tijdens de middag zal er een korte presentatie zijn van de opzet van de steunpunten, zullen de wethouder en een deskundige op het terrein van het vrijwilligerswerk een woordje doen en worden er certificaten, als voorbeeld van vrijwilligerswerk, aan enkele ouderenadviseurs uit de regio Rivierenland uitgereikt. Ook zal tijdens deze middag de promotietourbus van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) te vinden zijn op het parkeerterrein voor het dorpshuis met allerlei informatie en leuke activiteiten (trapmuurtje etc.) voor de kinderen.

Een groot aantal organisaties zijn aangeschreven om deel te nemen aan deze feestelijkheden. Wilt u ook graag aanwezig zijn bij deze opening of wilt u graag meer informatie, meldt u dan bij de SWON: 0418-652371 of op info@swon-neerijnen.nl

Wat kunt u nu eigenlijk verwachten van deze steunpunten?
Het steunpunt Mantelzorg Neerijnen gaat informatie, advies en een luisterend oor bieden voor mantelzorgers in Neerijnen. Het doel is dat mantelzorgers hun zorgtaken kunnen blijven vervullen en volhouden. In dat kader zullen er activiteiten worden georganiseerd over onderwerpen die leven onder mantelzorgers. 

Steunpunt Vrijwilligers Neerijnen probeert de vraag naar en het aanbod van vrijwilligers op elkaar af te stemmen o.a. met behulp van een vrijwilligersvacaturebank.
Het wordt daarnaast een vraagbaak voor vrijwilligers en organisaties  die met vrijwilligers werken. Het steunpunt verzamelt daarvoor informatie over alle aspecten die met vrijwilligerswerk te maken hebben; over rechten en plichten, trainingen en cursussen, onkostenvergoedingen, verzekeringen en flexibel vrijwilligerswerk. Verder zullen er cursussen voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties worden ontwikkeld.

Voor vragen kunt u terecht bij de coördinator van de steunpunten Femke Broeders. Zij is te bereiken op maandag, woensdag en vrijdagochtend op 0418-652371 of f.broeders@swon-neerijnen.nl.