Nieuwsbericht Geheimhouding en de Basisregistratie Personen

Gepubliceerd op: 07 juli 2015 14:35

De Basisregistratie Personen (BRP), is de basisregistratie voor persoonsgegevens. Deze basisregistratie is er voor de overheid en voor u.

Waarom is de BRP belangrijk?
De overheid heeft juiste gegevens nodig over haar burgers. Bijvoorbeeld om een paspoort, een identiteitskaart of een rijbewijs te kunnen maken, om te weten wie mag stemmen bij verkiezingen, om uitkeringen te verstrekken en om gemeentelijke belastingen te heffen. Maar ook organisaties zoals de Belastingdienst, uitkeringsinstanties en pensioenfondsen gebruiken uw persoonsgegevens om hun beslissingen goed af te stemmen op uw situatie.

Hoe komt de overheid aan al deze persoonlijke gegevens?
Er zijn gegevens die u zelf moet doorgeven, bijvoorbeeld als u verhuist, een kind krijgt, in het buitenland trouwt of als een familielid van u overlijdt. Maar sommige gegevens worden automatisch opgenomen of veranderd. Als u bijvoorbeeld in Nederland trouwt, dan geeft de ambtenaar van de burgerlijke stand dit door aan de gemeente.

Uw privacy wordt goed bewaakt!
In de BRP staan persoonsgegevens die niet openbaar toegankelijk zijn. De overheid bewaakt uw privacy zorgvuldig en gebruikt uw gegevens alleen om haar taken goed uit te voeren. Aan een particulier of een commerciële instelling worden nooit gegevens verstrekt, tenzij u daarvoor zelf vooraf schriftelijke toestemming geeft.

Recht op verstrekkingsbeperking

U kunt bij de gemeente een verzoek indienen tot geheimhouding van uw persoonsgegevens. Deze geheimhouding werkt beperkt. Geheimhouding geldt niet voor de verstrekking van informatie aan overheidsinstanties die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van wettelijke taken.

Wel kan een verstrekkingsbeperking gelden voor bepaalde derden, zoals de SILA (Stichting Interkerkelijke Leden Administratie) en de derden die zijn aangewezen in de gemeentelijke verordening voor gegevensverstrekking uit de BRP. Wanneer instellingen of personen gegevens nodig hebben voor de uitvoering van algemeen verbindende voorschriften, maakt het gemeentebestuur een afweging tussen uw belang en het algemeen belang van de aanvrager.

Het indienen van een verzoek tot verstrekkingsbeperking
U kunt schriftelijk een verzoek indienen bij uw woongemeente. Vergeet hierbij niet een kopie van uw geldig identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt hiervoor ook naar het gemeenteloket. Daarnaast is het mogelijk om via de website van de gemeente het verzoek te doen, waarbij u inlogt via DigiD.

Meer informatie

Voor meer informatie over de BRP, de verstrekkingen daaruit en de mogelijkheden tot beperking daarvan, kunt u terecht bij het klantcontactcenter. Bent u nieuwsgierig welke overheidsorganen wettelijk recht hebben op uw persoonsgegevens, kijk dan op www.wiekrijgtmijngegevens.nl.