Nieuwsbericht Gemeente Neerijnen zet in op buurtsportcoaches

Gepubliceerd op: 20 februari 2013 00:00

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft ingestemd buurtsportcoaches te realiseren in de gemeente Neerijnen. De buurtsportcoach werkt aan sport-, beweeg en cultuuraanbod voor alle inwoners van jong tot oud.
De buurtsportcoach is een middel om doelstellingen op het gebied van bewegingsstimulering, gezondheid, het versterken van de sportverenigingen en/of het bevorderen van cultuur te realiseren. Te denken is aan een docent muziek op een (brede) school die ook werkzaam is als docent bij de muziekvereniging of een sporttechnisch kaderlid van een sportvereniging die ook op school activiteiten coördineert.

Informatiebijeenkomst
Op dinsdag 19 maart vindt van 19.00 – 22.00 uur een informatiebijeenkomst plaats over de buurtsportcoaches in cultureel centrum het Stroomhuis Neerijnen. Scholen, sportverenigingen, culturele instellingen en welzijnsorganisaties uit de gemeente Neerijnen zijn van harte welkom. Tijdens de bijeenkomst wordt uitgelegd wat de buurtsportcoach is en wat dit voor de lokale organisaties kan betekenen. Daarnaast wordt geïnventariseerd waar de organisaties behoefte aan hebben en of de buurtsportcoach hiervoor ingezet kan worden.

Meer informatie
Meer informatie staat op. Heeft u geen uitnodiging ontvangen maar wilt u wel aanwezig zijn, meldt u dan voor 12 maart aan bij Merlin te Wilt per e-mail naar merlin.te.wilt@neerijnen.nl of telefonisch bij Peter van Veluw op 0418-656500. U kunt meer informatie lezen op http://www.neerijnen.nl/zorg,_welzijn_en_onderwijs/sport/