Nieuwsbericht Gemeenteraad houdt ronde-tafel-gesprek

Gepubliceerd op: 12 januari 2015 10:35

Op donderdag 22 januari 2015 houdt de gemeenteraad een ronde-tafel-gesprek met belanghebbenden over de beheer- en onderhoudskosten van de begraafplaatsen in Neerijnen. Doel van dit gesprek is te komen tot concrete voorstellen om ombuigingen in deze kosten te realiseren.

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 15 oktober 2014 besloten om met ingang van het jaar 2016 te gaan ombuigen op de beheer- en onderhoudskosten voor de Begraafplaatsen in de gemeente Neerijnen. Een recentelijk uitgevoerde inventarisatie op het beheer en onderhoud van deze genoemde begraafplaatsen geeft te zien dat we hier jaarlijks een fors bedrag op tekort komen. Genoemde feiten maken het noodzakelijk om het beleid Begraafplaatsen te herzien en te actualiseren.

Om de ombuiging te halen en te komen tot een kostendekkende exploitatie van de begraafplaatsen, zonder dat dit gaat leiden tot stijging van de tarieven (en waar mogelijk deze zelfs te laten dalen) zijn structurele keuzes noodzakelijk. De gemeenteraad heeft gekozen om samen met o.a. kerkgenootschappen, begrafenisondernemers en andere belanghebbenden en burgers ideeën en inspiratie op te doen die kunnen leiden tot concrete scenario's en keuzemogelijkheden. De gemeenteraad nodigt daarom ook nadrukkelijk burgers uit om aan het gesprek deel te nemen op donderdag 22 januari 2015 van 19:30 tot 20:30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Neerijnen. U kunt de raadsgriffier laten weten of wij u als gespreksdeelnemer aan tafel mogen begroeten, via telefoonnummer 0418-656520 of via e-mail op griffie@neerijnen.nl.
Belangstellenden zijn uiteraard ook van harte welkom het gesprek vanaf de publieke tribune bij te wonen.