Nieuwsbericht Geplande militaire oefening

Gepubliceerd op: 13 juli 2011 00:00

Hierbij informeer ik u over een geplande militaire oefening, die gehouden wordt van 29 augustus tot en met 2 september 2011. De oefening zal zich afspelen in het vierkant Nieuwegein, Scherpenzeel. Oss en Waalwijk.

Eenheid                          : 42 Brigade Verkennings Eskadron  
Leider der oefening      : Ritmeester Reinders
Aantal deelnemers       : 50
Aantal wielvoertuigen   : 22
Aantal rupsvoertuigen  : 0
Aantal helikopters         : 0

Doel / omschrijving van de oefening:
De eenheid houdt in genoemde periode een oefening in het kader van de functionele werkzaamheden. De hieronder genoemde activiteiten zullen plaats vinden:

 • Deze eenheid zal worden geoefend door hun eigen staf op specifieke verkenningstaken. In de aangegeven strook zullen de verkenners gemotoriseerd en te voet verplaatsen;
 • Ook zullen de verkenners op een aantal locaties een aantal uren blijven staan, dit in de zogenaamde waarnemingsposten;
 • Oorden zullen zoveel mogelijk worden vermeden;
 • Zowel voertuigen alsook personeel zullen gewapend door de aangeven strook verplaatsen. Er wordt GEEN gebruik gemaakt van oefenmunitie in de strook;
 • Het verkeer zal nauwelijks of geen hinder hebben van de oefenende eenheid.

Aanwijzingen voor de oefenende eenheid:

 • In principe wordt alleen gebruik gemaakt van openbare wegen, paden en terreinen;
 • Indien niet openbare wegen, paden en terreinen gebruikt moeten worden, dient vooraf toestemming te worden gevraagd aan de rechtmatige eigenaar of beheerder van het terrein;
 • Door de oefenende eenheid dient alles er aan gedaan te worden om overlast en hinder aan derden te voorkomen;
 • Gebruik van oefenmunitie is niet toegestaan;
 • Vooraf contact leggen met terreinopzichter Arnhem.

Aanwijzing voor de terreinopzichter:

 • Neemt voor aanvang van de oefening de details en bijzonderheden door met de oefenleiding;
 • Draagt zorg voor de juiste begeleiding van de oefening;
 • Controleert steekproefsgewijs op netjes achterlaten van de locaties.

Schaderegeling:
Indien, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, schade door de oefening ontstaan is, kunt u dit, onder vermelding van zoveel mogelijk gegevens zoals: Eenheid, kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade etc. melden aan:

Ministerie van Defensie, CDC/JDV/Sectie Claims
Postbus 20703
2500 ES Den Haag
Telefoon 070 3396701