Nieuwsbericht Gezocht: Kwartiermakers bestuur Energie coöperaties

Gepubliceerd op: 13 oktober 2015 12:20

Waarom:
De missie van het Energie Dienstenbedrijf  is het realiseren van een duurzaam, betaalbaar, betrouwbaar energiesysteem van en voor de bewoners en bedrijven in Rivierenland.
De komende 20 jaar zal zich een enorme verandering voltrekken in het energiesysteem. We zullen afscheid gaan nemen van aardgas, benzine en diesel en met duurzame elektriciteit (uit wind en zon) en warmtenetten (uit restwarmte), in onze energiebehoefte gaan voorzien. Dit betekent een enorme transitie in hoe we onze woningen verwarmen, hoe we koken, en van het transport. De transitie bestaat uit inspanningen op het gebied van energiebesparing (vermindering van de behoefte), realiseren van opwekking uit duurzame bronnen (want fossiele bronnen raken snel uitgeput) en het slim gebruiken van energie (duurzame energie gebruiken op de locatie en tijdstip dat het wordt opgewekt). Om het betaalbaar en betrouwbaar te houden, zullen gebruikers van energie een heel belangrijke rol gaan spelen in het energiesysteem.

Inspireren en betrekken:
Veel mensen hebben nog geen idee wat er aan zit te komen, en er is nog veel weerstand tegen veranderingen van het energielandschap. De uitdaging is om die situatie om te buigen, door bewoners en bedrijven te inspireren en te betrekken bij dit vraagstuk van groot maatschappelijk belang. Daarvoor zoeken we nieuwsgierige en enthousiaste mensen, die in staat zijn bij bewoners en bedrijven binnen te komen. Het gaat om inspirerende, netwerkende, communicatieve mensen die anderen kunnen enthousiasmeren en betrekken. Technische kennis is van ondergeschikt belang.

Ondersteuningsstructuur:
In de regio Rivierenland wordt een ondersteuningsstructuur opgebouwd om de kwartiermakers op lokaal niveau te ondersteunen om de bewoners en bedrijven in het gebied te betrekken bij de ontwikkeling van het nieuwe energiesysteem. De Coöperatie Energie Dienstenbedrijf Rivierenland, is voor dit doel door twee lokale energie coöperaties in Geldermalsen en Culemborg opgericht. Lokale energie coöperaties in Neerijnen, Tiel, Buren en Lingewaal kunnen ook lid worden van die coöperatie, en mede sturing geven aan de ontwikkeling van het energie systeem.

Opleiding:
Vanuit het Energie Dienstenbedrijf kunnen we u als kwartiermaker een opleiding bieden, in een kring van collega bestuurders van andere lokale energie coöperaties. U kunt in dit verband heel snel leren en uw specifieke talenten, kennis en ervaring inzetten voor de realisatie van een duurzaam , betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem
Op zaterdag de 21ste is er een cursus voor aankomend bestuursleden gepland

Is uw belangstelling gewekt en wilt u onderzoeken of het besturen van een lokale energie coöperatie iets voor u is?

Graag uw reactie naar: peter.vanluttervelt@dirkdederde.nl
Wij nemen dan contact met u op voor een nadere kennismaking.