Nieuwsbericht Gezondheidsmonitor Volwassenen 2016

Gepubliceerd op: 13 september 2016 13:25

GGD Gelderland-Zuid start half september met de Gezondheidsmonitor 2016. Dit is een groot vragenlijstonderzoek naar de gezondheid en leefstijl van volwassenen (vanaf 19 jaar) en ouderen. Bijna 45.000 inwoners van regio Gelderland-Zuid ontvangen een vragenlijst. Hierin staan vragen over lichamelijke en psychische gezondheid, leefgewoonten, mantelzorg, participatie en zelfredzaamheid. De gezondheidsmonitor wordt iedere vier jaar herhaald.

Alle GGD'en in Nederland starten deze maand de Gezondheidsmonitor. Dit gebeurt overal op dezelfde manier. Hierdoor is het mogelijk de resultaten op regionaal en lokaal niveau te vergelijken. De GGD'en voeren de Gezondheidsmonitor uit in opdracht van de gemeenten.

Uitnodiging vragenlijst Gezondheidsmonitor Volwassenen 2016
Inwoners van GGD Gelderland-Zuid krijgen vanaf 15 september per post een uitnodiging. Deelnemen kan door een vragenlijst digitaal of schriftelijk in te vullen. Niet alle inwoners ontvangen een vragenlijst; een computer selecteert steekproefsgewijs een aantal inwoners per wijk. Personen die niet geselecteerd zijn ontvangen dus geen vragenlijst en kunnen niet aan dit onderzoek deelnemen.
Deelname aan de Gezondheidsmonitor is vrijwillig. De privacy van de gegevens wordt beschermd zoals dat in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) beschreven staat.

Resultaten Gezondheidsmonitor 2016
De landelijke en regionale resultaten van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 worden in mei 2017 bekend gemaakt. De lokale cijfers volgen later in 2017.
Gemeenten gebruiken de regionale en lokale cijfers van de Gezondheidsmonitor als basis voor het Gemeentelijk Gezondheidsbeleid. Dit wordt eens in de vier jaar opgesteld. Op basis van de resultaten kunnen gemeenten en GGD'en gericht activiteiten organiseren om de gezondheid en het welzijn van inwoners te verbeteren. Zo is in Hatert de beweegtuin aangelegd, wordt er aan valpreventie gedaan en meegewerkt aan projecten om roken te ontmoedigen, en bewegen te bevorderen.

Resultaten Gezondheidsmonitor 2012
In 2012 is de Gezondheidsmonitor Volwassenen en ouderen voor het eerst op deze manier uitgevoerd. In regio Gelderland-Zuid deden toen bijna 23.000 personen mee.
De resultaten van dit onderzoek staan op de websites van de GGD, CBS en RIVM.

Meer informatie
Meer informatie over de Gezondheidsmonitor vindt u op de website van GGD Gelderland-Zuid. Kijk bij Publiek/Volwassen en ouderen.