Nieuwsbericht Gladheidsbestrijding Neerijnen

Gepubliceerd op: 13 januari 2017 08:00

Gladheid op de weg kan gevaarlijke situaties opleveren. De gemeente probeert deze situaties te voorkomen. Bijvoorbeeld door te strooien met zout of door sneeuwschuivers. Helaas kan niet op alle plekken worden gestrooid, maar waar dat wel gebeurt en wanneer leest u in dit bericht.

Routes en prioriteit
De strooiroutes zijn vastgelegd op een kaart (bijlage 1) en onderverdeeld in hoofdroutes (urgentie 1) en b- routes (urgentie 2). In de hoofdroute wordt voorrang gegeven aan alle doorgaande wegen, ontsluitingswegen, busroutes, hellingen, wegen naar openbare gebouwen en winkelgebieden. Ook verschillende fietspaden (op tekening aangegeven) zijn hierin opgenomen. Op b- routes wordt de gladheid bestreden bij bijvoorbeeld langdurige sneeuwval en/of ijzel.

Woonerven en buurtstraten zijn steeds moeilijker te behandelen. Door verkeersremmende maatregelen zoals drempels en wegversmallingen, smalle doorgangen en bijv. geparkeerde auto's is strooien moeilijk of zelfs onmogelijk. Het ruimen van sneeuw is vrijwel uitgesloten. Daarom worden locaties die buiten de routes van het gladheidsbestrijdingsplan vallen, niet gestrooid. Alleen bij bijzonder extreme omstandigheden wordt hier alleen op verzoek van de gemeente van afgeweken. Deze extra service voorkomt dat bijvoorbeeld minder validen ongewild langdurig niet het huis uit kunnen.

Zoutkisten
Op de openbare dijkstoepen in Neerijnen staan zoutkisten, die door Avri worden bijgevuld. 
Er wordt geen strooizout uitgegeven aan bedrijven en burgers. In de gemeente Neerijnen kan door de beheerders van particuliere dijkstoepen zout worden afgehaald bij de zoutopslag; hiervan wordt een logboek bijgehouden.

Uitvoering handmatige gladheidsbestrijding
Met handmatige gladheidsbestrijding bedoelen we het opruimen van, en/of het strooien bij bushaltes, oversteekplaatsen, bruggetjes en bepaalde gedeelten van het trottoir (niet bij de woningen), doorgaande looproutes naar bejaardenwoningen, scholen en de omgeving van winkels.
Bij dooi richt de inzet zich op het vrijhouden van inlaatroosters van trottoir- en straatkolken. Handmatige gladheidsbestrijding wordt uitsluitend op verzoek van de gemeente en alleen bij langdurig verwachte of extreme weersomstandigheden uitgevoerd. Bijvoorbeeld bij hevige ijzel, extreme sneeuwval of zware dooi na een periode van hevige sneeuwval. Maar dan alleen tijdens de normale werktijden.

Meer informatie vindt u op Gladheidsbestrijding Neerijnen 2017 en Avri info.