Nieuwsbericht Halt-afdoening in Gelderland-Zuid kent succesvolle start

Gepubliceerd op: 18 juli 2011 00:00

Sinds maart van dit jaar is in Gelderland-Zuid de Halt-afdoening alcohol van start gegaan. In het kader van de regionale alcoholmatigingsprojecten van de regio’s Rivierenland (Niks mis met fris) en Nijmegen (Alcoholopvoeding Durf NU!) worden jongeren tussen 12 en 18 jaar die op straat alcoholhoudende dranken bij zich hebben en jongeren die onder invloed van alcohol delicten plegen (bijvoorbeeld vernielingen en geweld), naar Halt doorverwezen. Een onderdeel van deze doorverwijzing is een leeropdracht voor jongeren welke bestaat uit 2 bijeenkomsten en huiswerkopdrachten. Daarnaast  is er ook een bijeenkomst voor ouders. Het doel van deze leeropdracht is het confronteren van de jongeren met hun drinkgedrag en de gevolgen hiervan. Ook ouders worden geconfronteerd met het alcoholgebruik van hun eigen kind.

Volgens de projectleiders van de Halt-afdoening, Mireille Arentsen en Rinske Janssen, maakt het project in Gelderland-Zuid een vliegende start vergeleken met de rest van de provincie. Dit dankzij de gerichte inzet van politie en gemeenten.

Er zijn in de afgelopen periode 2 leeropdrachten door IrisZorg uitgevoerd, waaraan 11 jongeren hebben deelgenomen. Jongeren die zijn aangehouden voor het bezit van alcoholhoudende dranken en hun ouders vinden de leeropdracht een erg zware straf voor het gepleegde vergrijp. Preventiewerker Irmgard Poelmans, die de leeropdracht uitvoert: “Een veel voorkomende uitspraak bij de ouders is dat hun kind de drank alleen maar vasthield voor een ander en dat ze het zelf niet eens hebben gedronken. Het zal best een keer voorkomen, maar we horen het wel heel vaak.” Gaandeweg de bijeenkomst komen ouders er wel achter dat hun kind vaak veel meer drinkt dan dat ze zelf inschatten. Irmgard geeft als voorbeeld: “Een meisje van 15 jaar geeft aan 10 glazen op een avond te drinken, terwijl haar moeder denkt dat ze dit hele jaar (tot juni) nog maar 10 glazen heeft gedronken. Of een moeder die denkt dat haar dochter van 15 helemaal niet drinkt.” Uiteindelijk blijken bijna alle jongeren in de cursus wel veel meer te drinken dan hun leeftijdsgenoten. 

Ondanks het feit dat de leeropdracht in eerste instantie veel weerstand oproept, geven de jongeren zelf aan dat hun ouders zich naar aanleiding van de bijeenkomst meer zorgen zijn gaan maken over het drankgebruik van hun kind en soms overgaan tot het stellen van regels rond alcoholgebruik. 

Het blijkt voor jongeren zelf zeer lastig om met een nuchtere blik naar hun eigen alcoholgebruik te kijken. Ze vinden het moeilijk om de gevolgen van het te vroeg en te vaak drinken van veel alcohol in te schatten. Alcohol is voor hen vooral een middel om uit je dak te gaan. Het blijft voor jongeren lastig om de keerzijde van het gebruik af te wegen tegen deze door hen gevoelde voordelen.