Nieuwsbericht Helpt u ons mee met de regionale voorbereidingen op de transities Wmo en Jeugd?

Gepubliceerd op: 14 augustus 2014 00:00

Wilt u als (ervaringsdeskundige) inwoner meepraten over de zorgtaken die de gemeenten vanaf 2015 moeten uitvoeren? Dan nodigen we u uit om deel te nemen aan onze klankbordgroep!


Klankbordgroep: verandering hulp in het huishouden.

Gezocht : (ervaringsdeskundige) inwoners van het ontvangen van hulp in de huishouding
Datum en tijd : woensdag 3 september van 16.00 uur tot 17.30
Waar : op het Regiokantoor Tiel, ruimte 1.27, J.S. de Jongplein 2, 4001 WG Tiel

Toelichting
Het Rijk bezuinigt 40% op het budget van de hulp bij de huishouding. Deze bezuiniging moeten gemeenten zelf opvangen. De uitvoering van de hulp bij het huishouden wordt daarom gewijzigd. De beleving van de klant over de geboden hulp krijgt daarbij een centrale rol.

Vragen die gemeenten aan u voorleggen gaan over klantbeleving en productbeschrijving bij hulp in de huishouding: hoe kunnen we de begrippen klanttevredenheid en klantbeleving invullen? Wat moeten we niet vergeten als we willen nagaan hoe u de geleverde huishoudelijke hulp heeft beleefd? Welke productbeschrijving geven wij bijvoorbeeld mee bij de bepaling van een schoon huis?.

Aanmelding
Wilt u op 3 september meedenken en meepraten over de uitvoering van klantbeleving en productbeschrijving bij hulp in de huishouding? Uw ideeën, ervaringen en zorgen delen met gemeenten? Dan zijn wij op zoek naar u! Wij waarderen uw deelname en inbreng enorm. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar:
sociaaldomein@regiorivierenland.nl

Geef in uw aanmelding het onderwerp aan waarvoor u zich opgeeft en vermeld uw naam en het e-mailadres waarop wij u kunnen bereiken. Bij uw aanmelding kunt u aangeven of u het bijbehorende toelichting en vragenlijst per mail wilt ontvangen. Deze voorbereiding is niet nodig om deel te nemen aan de bijeenkomst.

Aanleiding: nieuwe zorgwetten en taken voor gemeenten
De overheid bereidt nieuwe zorgwetten voor: Wmo 2015, Jeugdwet en de Wet Langdurige Zorg (nieuwe AWBZ). Met deze nieuwe wetten komen vanaf 2015 diverse zorgtaken over naar gemeenten. U kunt hierbij denken aan: de zorg voor jeugd, begeleiding bij dagelijkse activiteiten thuis, de dagopvang of cliëntondersteuning. De tien gemeenten in Rivierenland bereiden samen de uitvoering van deze nieuwe wetten voor.

Bent u een ervaringsdeskundige of een geïnteresseerde inwoner?
De gemeenten in Rivierenland willen weten wat inwoners (al dan niet ervaringsdeskundig) belangrijk vinden bij de uitvoering van de zorgtaken. Wij willen leren van uw ervaringen en signalen uit de dagelijkse praktijk. Daarvoor organiseren we klankbordbijeenkomsten. Dit zijn bijeenkomsten waarin een specifiek onderwerp centraal staat. U kunt vertellen wat uw ervaringen bij dit specifieke onderwerp zijn. Wat voor u belangrijk is. Wat uw zorgen zijn.

Uw ervaringskennis en deskundigheid gebruiken wij voor onze afspraken met de zorgaanbieders. Dankzij uw informatie kunnen wij dit beter laten aansluiten bij de wensen en behoeften van de inwoners, daar doen we het immers voor!

De klankbordbijeenkomsten
Er zijn al twee klankbordbijeenkomsten geweest. Op 8 juli over inkoop van zorg en ondersteuning en op 10 juli over Organisatie van zorgtaken/ toegang tot zorg.

Deze klankbordbijeenkomst gaat over de verandering hulp in de huishouding en vindt plaats op 3 september van 16.00 uur tot 17.30 op het Regiokantoor Tiel. Uw input wordt gevraagd op Klantbeleving en op de Productbeschrijving bij hulp in het huishouden. Uw reiskosten kunt u declareren. Hiervoor ontvangt u tijdens de bijeenkomst een declaratieformulier.

Een onafhankelijk gesprekleider vanuit Zorgbelang Gelderland begeleidt de bijeenkomsten. De bijeenkomsten worden ingeleid door gemeenten. Zij informeren u over de zorgopdracht die zij krijgen. Er wordt een verslag gemaakt van de bijeenkomst.

Wmo-raden
Wmo-raden geven in elke gemeente advies over de beleidsvoorstellen. De Wmo-raad bestaat uit inwoners van een gemeente. Alle Wmo-raden zijn van harte welkom om tijdens de bijeenkomsten kennis te nemen van de ervaringen en wensen van inwoners en het proces te volgen.


Routebeschrijving Regiokantoor Rivierenland te Tiel.
Regiokantoor van Regio Rivierenland
J.S. de Jongplein 2
4001 WG Tiel

Per auto Komende vanaf de A15 neemt u afslag Tiel West (afslag 32). Aan het eind van de afrit volgt u de borden Tiel. Bij de 4e rotonde gaat u links. Dit is de Teisterbantlaan. Aan het einde van de straat aan uw rechterhand bevindt zich het Regiokantoor;

Per trein U verlaat het station aan de voorzijde van het stationsgebouw. U houdt rechts aan, langs het busstation. U volgt deze weg met een bocht naar links. Bij de T-splitsing steekt u over. U volgt het voetpad naar rechts, aan uw linkerhand bevindt zich het Regiokantoor. Voor vertrek- een aankomsttijden zie www.ns.nl;

Per bus Vanuit alle plaatsen in de regio Rivierenland kunt u per bus of trein het station in Tiel bereiken. Voor vertrek- en aankomsttijden van de bus, zie www.9292ov.nl.