Nieuwsbericht 'Het heeft Hare Majesteit behaagd'

Gepubliceerd op: 27 april 2012 00:00

De heer F.C. van den Berg uit Est is tijdens de Lintjesregen 2012 koninklijk onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau. In de raadzaal van gemeentehuis Neerijnen kreeg hij door burgemeester A.J. van Hedel de versierselen opgespeld die bij deze onderscheiding horen.

Koninklijke Onderscheiding F.C. van den Berg

Naam decorandus : Frank Cornelis van den Berg
Verdiensten
1978 – heden : Bestuurslid PKN (Protestantse Kerk Nederland)
  : Dhr. van den Berg is bestuurslid en helpt altijd met klussen.
  : Hij is vertegenwoordiger van de PKN in het dorpshuisbestuur.
  : Hij organiseert mede de Jaarmarkt en Kerstmarkt om geld te genereren voor het verenigingsgebouw.
1970 – 1976        : Secretaris Kerkvoogdij
1976 – heden : Notabel Kerkvoogdij
2004 – heden     : Penningmeester Kerkvoogdij