Nieuwsbericht Hulpdiensten in Gelderland-Zuid maken eenduidige afspraken

Gepubliceerd op: 19 december 2012 00:00

Meteen aangifte bij agressie en geweld tegen hulpverleners tijdens jaarwisseling.
In voorbereiding op de aankomende jaarwisseling zijn er in de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) afspraken gemaakt over het omgaan met agressie en geweld tegen hulpverleners. De VRGZ haakt hiermee aan bij de landelijke campagne 'Meer veiligheid op straat heb je zelf in de hand'. Aanleiding van deze campagne is onder meer het hoge aantal voorvallen van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak tijdens de jaarwisseling.

De hulpverleningsdiensten (ambulance, brandweer en politie) in de regio Gelderland-Zuid hebben gezamenlijk een eenduidig beleid opgesteld over de omgang met agressie en geweld tegen hulpverleners. Dit onderwerp krijgt ook landelijk veel aandacht. Er is daarom door de hulpverleningsdiensten afgesproken dat er een zero-tolerance beleid gehandhaafd wordt. Tijdens de komende jaarwisseling zal dit beleid wederom strikt nageleefd worden.

Of het nu gaat om verbaal geweld of ernstig fysiek geweld: agressie en geweld tegen hulpverleners, in welke vorm dan ook, worden niet geaccepteerd. Doet dit zich voor, dan wordt er meteen aangifte gedaan. Bij twijfel wordt bekeken of een incident aangiftewaardig is. Hierover zijn afspraken gemaakt met de politie. Het belang van deze regionale afstemming is dat overal in de regio op gelijke wijze met dit onderwerp wordt omgegaan.

Net als vorig jaar geven een eenduidige aanpak en registratie inzicht in het daadwerkelijke probleem in de regio. Beleid kan hierop worden aangepast.