Nieuwsbericht Individuele inkomenstoeslag + Tegemoetkoming (alleenstaande) ouders

Gepubliceerd op: 20 juli 2016 10:35

Komt u in aanmerking of denkt u in aanmerking te komen voor de Regeling Individuele Inkomenstoeslag of de Regeling Tegemoetkoming (alleenstaande) ouders ook wel genaamd "Restpakket"? Kijk dan op www.neerijnen.nl/zorg,_welzijn_en_onderwijs/schuldhulpverlening__minimabeleid_/.