Nieuwsbericht Individuele inkomenstoeslag + Tegemoetkoming (alleenstaande) ouders

Gepubliceerd op: 22 augustus 2016 11:55

Komt u in aanmerking of denkt u in aanmerking te komen voor de Regeling Individuele Inkomenstoeslag of de Regeling Tegemoetkoming (alleenstaande) ouders ook wel genaamd "Restpakket"?
Kijk dan op Regeling Individuele Inkomenstoeslag of de Regeling Tegemoetkoming (alleenstaande) ouders voor meer informatie.