Nieuwsbericht Informatieavond uitvoering werkzaamheden Langsdammen bij Ophemert

Gepubliceerd op: 17 oktober 2013 00:00

Rijkswaterstaat houdt op dinsdag 29 oktober 2013 een informatieavond over de uitvoering van de langsdammen bij Ophemert, als onderdeel van het project Kribverlaging Waal fase 3 en aanleg Langsdammen Wamel- Ophemert. Dit project is één van de ruim 30 maatregelen van het programma Ruimte voor de Rivier. Dit project heeft als doel de hoogwaterveiligheid en aantrekkelijkheid van het Nederlandse rivierengebied ook voor de toekomst te verbeteren.
Belangstellenden zijn van harte welkom vanaf 19:00 uur bij Huis op Hemert, Blankenbergsestraat 3, te Ophemert.

Doel en programma
Tijdens deze informatieavond kunnen belangstellenden vragen stellen over het project en worden zij over de uitvoering van de werkzaamheden bij Ophemert geïnformeerd. Om 19.30u starten de presentaties hierover. Na de presentaties is er gelegenheid om over verschillende onderwerpen van het project Kribverlaging Waal fase 3 en aanleg Langsdammen Wamel- Ophemert meer informatie te verkrijgen op de informatiemarkt. Deze kunt u ook bezoeken zonder de presentaties bij te wonen. Op deze informatiemarkt kunt u aan onze medewerkers uw vragen stellen en zo direct antwoord krijgen op uw vragen. Tevens kunt u informatie vergaren bij tafels met diverse onderwerpen zoals project algemeen en de planning en uitvoering van de langsdammen. Ook zijn er tekeningen waarop u ziet hoe de Waal er straks uitziet in uw omgeving. De informatieavond duurt tot 21:30 uur.

Meer informatie
Voor vragen over de informatieavond kunt u contact opnemen met Monique Bouwman, tel: 088-7973044.
Op de pagina Kribverlaging Waal, www.rws.nl/kribverlagingwaal vindt u meer informatie over de werkzaamheden. U kunt zich via www.rws.nl/abonneren ook abonneren op onze nieuwsbrief, of ons volgen via Twitter #kribverlaging. Tijdens de werkzaamheden wordt u dan op de hoogte gehouden van de planning.
Het project Kribverlaging op de Waal is onderdeel van het Programma Ruimte voor de Rivier van Rijkswaterstaat. Meer informatie over dit programma kunt u vinden op
http://www.ruimtevoorderivier.nl/

Informatieavond uitvoering werkzaamheden Langsdammen bij Ophemert
Datum: Dinsdag 29 oktober 2013
Tijd: 19:00 uur inloop; 19:30 uur-20:30 uur plenaire presentaties;
21:30 uur einde informatieavond
Locatie: Huis op Hemert, Blankenbergsestraat 3, Ophemert