Nieuwsbericht Informatieavond voor ondernemers: 6 juni 2013

Gepubliceerd op: 16 mei 2013 00:00

Gemeente Neerijnen organiseert op 6 juni a.s. een informatieavond voor ondernemers met betrekking tot de volgende onderwerpen:

1. Structuurvisie
    De gemeente Neerijnen werkt aan een nieuwe structuurvisie. Naar verwachting zal dit jaar een  ontwerp-structuurvisie voor inspraak gereedkomen.

2. Bestemmingsplan Buitengebied
    De gemeente Neerijnen werkt aan een nieuw bestemmingsplan voor haar buitengebied. Het nieuwe bestemmingsplan buitengebied kent ondermeer vanwege de wettelijke verplichting een strakke planning: het is de bedoeling om nog
    voor de zomervakantie een voorontwerp in de inspraak te brengen.

3. Logistieke Hotspot Rivierenland
   
Door H&S Adviseurs zal een presentatie worden gegeven over de Logistieke Hotspot en de betekenis voor ondernemers.

Tijdens deze avond zal een toelichting op de projecten worden gegeven en is er mogelijkheid tot het geven van input en het stellen van vragen. Wij hopen van harte u te mogen begroeten op 6 juni a.s. om 19.30 uur in de Raadzaal van het Gemeentehuis te Neerijnen.

Aanmelden per mail: ria.van.esterik@neerijnen.nl onder vermelding van bedrijfsnaam, contactpersoon en aantal personen. Aanmelding graag voor 4 juni 2013.