Nieuwsbericht Inloopavonden ontwerp-structuurvisie WaalWeelde West

Gepubliceerd op: 03 maart 2015 09:20

Op dit moment ligt van 6 februari tot 20 maart de ontwerp-structuurvisie WaalWeelde West ter visie. In deze periode heeft een ieder de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op het ontwerp van de structuurvisie.

Om de bewoners en andere belanghebbenden goed te informeren, worden twee inloopbijeenkomsten georganiseerd in de regio. Deze vinden plaats op:
– 10 maart: Zalencentrum Gambora - Middelkampseweg 2, 5311 PC Gameren
– 12 maart: Kasteel Ophemert – Dreef 2, 4061 BL Ophemert

Het programma voor beide avonden is ongeveer als volgt:
19.15 uur: Inloop en ontvangst
19:30 uur: Welkom en aftrap met bestuurders
19:45 uur: Infomarkt met gelegenheid tot gesprek en reactie
21.00 uur: Afsluiting

Graag nodigen wij u uit voor deze bijeenkomsten. Zie voor meer informatie de website: www.waalweelde.nl.