Nieuwsbericht Integraal veiligheidsbeleid 2015 - 1018 vastgesteld

Gepubliceerd op: 09 april 2015 10:05

Op 19 maart 2015 is door de gemeenteraad van Neerijnen het Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018, inclusief toezicht en handhaving op de Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten vastgesteld. Hierin staan de uitgangspunten op het gebied van veiligheid voor de komende jaren.

In het door het college vastgestelde Uitvoeringsplan 2015 staan de activiteiten voor dit jaar. De accenten kunnen jaarlijks verschuiven, bijvoorbeeld als er actie moet worden ondernomen op een plotseling ontstane situatie. Het beleid is opgesteld aan de hand van de landelijk vastgestelde methode van de VNG (Kernbeleid Veiligheid) met hulp van een aantal inwoners uit Neerijnen, waarvoor onze dank!

U vindt het veiligheidsbeleid en het uitvoeringsplan ook op http://www.neerijnen.nl/veiligheid/veiligheid_in_neerijnen.