Nieuwsbericht Kennisgeving terinzagelegging ontwerp-structuurvisie WaalWeelde West

Gepubliceerd op: 09 februari 2015 10:15

Kennisgeving terinzagelegging ontwerp-structuurvisie WaalWeelde West

Burgemeester en wethouders van Lingewaal, Neerijnen, Zaltbommel en Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat de ontwerp-structuurvisie WaalWeelde West, met planidentificatienummer NL.IMRO.9925.SVWaalWeeldeW-ontw, inclusief milieueffectrapport en andere bijlagen met ingang van 6 februari 2015 gedurende 6 weken ter inzage ligt.
Lees verder op http://www.neerijnen.nl/bekend-makingen/