Nieuwsbericht Kinderbijschrijving paspoort 2012

Gepubliceerd op: 30 mei 2012 00:00

Geldigheid kinderbijschrijving paspoort vervalt met ingang van 26 juni 2012. 

Met ingang van dinsdag 26 juni 2012 vervalt de geldigheid van alle kinderbijschrijvingen in paspoorten. Vanaf die dag moeten kinderen een eigen paspoort of een Nederlandse identiteitskaart hebben om naar het buitenland en weer terug naar Nederland te kunnen reizen. 

Geen spoedaanvraag meer mogelijk voor kinderen die zijn bijgeschreven in een paspoort 

Met ingang van 9 mei 2012 mogen gemeenten een spoedaanvraag van een kind jonger dan 13 jaar en 8 maanden dat is bijgeschreven in een paspoort waarvan de geldigheid op of na 1 juli 2012 verloopt, niet meer in behandeling nemen. Alleen om humanitaire redenen kan hier van afgeweken worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om vertrek naar het buitenland in verband met een medische behandeling of het bijwonen van een begrafenis. In dat geval zal de gemeente vragen de noodzaak van de reis aan te tonen.

 Gewone aanvragen voor reisdocumenten voor bijgeschreven kinderen blijven wel mogelijk.