Nieuwsbericht Korte impressie van het werkbezoek van commissaris Cornielje

Gepubliceerd op: 19 september 2014 00:00

Op 18 september jl. heeft de Commissaris van de Koning, de heer Cornielje een werkbezoek gebracht aan de gemeente Neerijnen. De gemeente en de commissaris kijken terug op een positief werkbezoek.

In het college van B&W is van gedachten gewisseld met de commissaris over de financiële huishouding van de gemeente. Ook is gesproken over de zogenaamde drie DECENTRALISATIES (Participatie wet, Jeugdwet en AWBZ. Hoe is het met de voortgang en is Neerijnen er klaar voor de uitvoering per 1 januari 2015 op te pakken. Neerijnen ligt op koers en pakt deze nieuwe taken op in samenwerking met de Regio Rivierenland.
Ook is door de commissaris en het college nog stil gestaan bij de intergemeentelijke samenwerking. Neerijnen is een gemeente die momenteel al veel samenwerkt in regionaal verband. Samenwerking blijft voor de gemeente een belangrijk thema ook in de komende jaren.

Na het gesprek met het college is met de commissaris het westelijk gebied verkend (o.a. glastuinbouw, logistieke hotspot en enkele bedrijventerreinen) en is er een bezoek gebracht aan het Kulturhus in Haaften. Daar heeft een gesprek plaatsgevonden met de gebruikers. De commissaris was onder de indruk van de accommodatie en de positieve samenwerking tussen de gebruikers. Zoals één van de gespreksdeelnemers zei in het gesprek; “samen spelen is samen delen”. Een motto wat duidelijk is waargemaakt in Haaften!

Om 16.15 uur begon de bijzondere raadsvergadering. In deze vergadering is gesproken over de financiën in de gemeente, daarbij is ondermeer ingegaan op de rol vanuit het Provinciaal toezicht. Ook is ingegaan op de bestuurskracht van een gemeente en het het alsmaar groeiende takenpakket van de gemeente. Daarbij is ook de koppeling gelegd met het Provinciale onderzoek, “Sterk Bestuur”. De eerste resultaten worden naar verwachting de komende maand aan de gemeente gerapporteerd. Wellicht een entree voor verdere discussie.
Verder is er ingegaan op de woningbouw, de woonbehoefte, grondpositie van de gemeente. Voor een gemeente als Neerijnen is het een uitdaging om de leefbaarheid in de kernen op niveau te houden. Zeker gezien de demografische ontwikkelingen die ook op Gelderland afkomen.
Op Prinsjesdag is is er veel geld beschikbaar gesteld voor maatregelen om de waterveiligheid te verhogen. Hier is natuurlijk in de raad op ingegaan. Gezien het recente bezoek van de Deltacommissaris en de impact van mogelijke maatregelen in ons gebied. Een goede inpassing van maatregelen is zeer gewenst en het goed en tijdig betrekken van de inwoners.
De commissaris sloot het thema af met de uitspraak; “dankzij Neerijnen houdt de Randstad droge voeten”.
Om 17.30 uur werd de bijzondere raadsvergadering beëindigd door de waarnemend burgemeester en begon de informele afsluiting.

Rondetafelgesprek MFC4

Rondetafelgesprek MFC2

 

Bezoek MFC

 

Bijzondere raadsvergadering