Nieuwsbericht Lange termijn visie Logistieke Hotspot Rivierenland afgerond!

Gepubliceerd op: 06 juli 2015 15:05

Recentelijk is de lange termijn visie voor de ontwikkeling van de Logistieke Hotspot Rivierenland (LHR) afgerond. De visie geeft weer langs welke lijnen de LHR zich wil ontwikkelen. In bijgaande samenvatting van de visie en de flyer kunt u een en ander lezen. De gehele strategische visie kunt u bij interesse bij de LHR opvragen: http://logistic-hotspot.nl.