Nieuwsbericht Leefbaarheidsonderzoek Hellouw

Gepubliceerd op: 17 januari 2012 00:00

Leefbaarheidsonderzoek Hellouw

Alle inwoners van Hellouw kunnen in een digitale vragenlijst aangeven wat ze vinden van de leefbaarheid in hun dorp. De Dorpsbelangenvereniging van Hellouw onderzoekt dit samen met de Vereniging Kleine Kernen Gelderland. De vragen gaan onder andere over het verenigingsleven en de activiteiten in Hellouw, dorpsvoorzieningen en woonbehoefte.
Aan de ene kant inventariseert de belangenvereniging welke nieuwe kansen en wensen er liggen, anderzijds wordt het draagvlak voor reeds ontwikkelde initiatieven gepeild. De enquête wordt per mail gestuurd aan de contactpersonen van verenigingen en organisaties in het dorp en zal via die weg aan leden, familie, vrienden en bekenden worden doorgestuurd.
Geen mail gekregen? Dan kunt u de link naar de enquête ook vinden op http://www.dorpsbelangen-hellouw.nl/ onder ‘Laatste Nieuws’. Geen internet? Geen probleem want in het dorpshuis, op de school en in de voetbalkantine zullen papieren versies klaar liggen die u daar ook kunt inleveren. Neem in deze donkere dagen 20 minuten voor uw dorp en vul de vragenlijst in! Via e-mail en/of via een bijeenkomst van de Dorpsbelangenvereniging zult u worden geïnformeerd over de resultaten.