Nieuwsbericht Lokale belastingaanslagen van 2 jaren op 1 aanslagbiljet

Gepubliceerd op: 25 januari 2016 08:10

Op het aanslagbiljet lokale belastingen voor inwoners van Rivierenland staan dit jaar voor het eerst 2 aanslagen voor de afvalstoffenheffing van Avri: 1 aanslag voor het basistarief 2016 en 1 voor het aantal keren dat een huishouden in 2015 restafval aanbood. Het aanslagbiljet, dat verzonden wordt door Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR), valt in de komende maanden bij inwoners op de mat. BSR verzendt dus niet 2 aparte aanslagbiljetten voor de afvalstoffenheffing, zoals vorig jaar. Inwoners die daarvoor toestemming gaven, krijgen de aanslagen in hun Berichtenbox van MijnOverheid.

Dat aanslagen van 2 opeenvolgende belastingjaren op 1 biljet gecombineerd mogen worden, is het gevolg van een rechterlijke uitspraak begin vorig jaar. In belastingland heerste tot dan de opvatting dat dit niet mocht. Om kosten te besparen deed BSR in 2014 een proef, waarbij belastingaanslagen van 2 opeenvolgende belastingjaren op één aanslagbiljet waren gecombineerd. Een inwoner maakte hiertegen bezwaar. Dit leidde tot een uitspraak van Rechtbank Gelderland die BSR in het gelijk stelde. Hierdoor hoeven er niet langer 2 aparte aanslagen verzonden te worden. Dit zorgt voor een flinke kostenbesparing, omdat nog maar ongeveer de helft aan biljetten verstuurd hoeft te worden.

BSR maakt gebruik van software van automatiseerder Centric. Centric heeft deze software aangepast zodat het mogelijk is om aanslagen van opeenvolgende jaren op 1 biljet te zetten. "De kostenbesparing is aanzienlijk. BSR heeft dit nu gerealiseerd, maar ik verwacht dat er snel meer gemeenten en belastingkantoren volgen", aldus Mary Scholtus, directeur van BSR.