Nieuwsbericht Maaiwerkzaamheden

Gepubliceerd op: 04 september 2014 00:00

In de komende weken zal Avri namens de gemeente bermen en watergangen maaien. Wilt u alstublieft tijdens deze periode geen voertuigen of objecten in bermen en slootkanten plaatsen? Daarnaast verzoeken we u om boten, pompen, slangen, afvoeren, installaties, etc., uit watergangen en slootkanten te halen. Bij het maaien wordt rekening gehouden met de voorwaarden die gesteld worden door de Flora- en faunawet. Wilt u meer informatie? Kijk dan op www.avri.nl of stuur een mail aan Avri via melding@avri.nl.