Nieuwsbericht Maak uw Erf Goed!

Gepubliceerd op: 25 juni 2012 00:00

logo Stichting Landschapsbeheer Gelderland

Wilt u een cultuurhistorisch erf met streekeigen beplanting? Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) herhaalt wegens succes de voordelige beplantingsactie;Maak uw Erf Goed in het rivierengebied. SLG wil samen met bewoners het landschap in het rivierengebied mooier maken en dat begint met een aantrekkelijk erf. SLG biedt bewoners uit Gelderland een voordelig erfbezoek met inrichtingsplan aan. Een adviseur geeft u advies over de aanleg van landschappelijke beplanting zoals hagen, boerenboomgaarden, houtsingels en vogelbosjes. Ook krijgt u tips hoe u uw erf aantrekkelijk maakt voor diverse dieren, zoals de steenuil. Geeft u zich voor 16 juli op, dan krijgt u100 eurokorting op de kosten van een inspirerend en informerend erfbezoek inclusief het uitvoeringsgerichte inrichtingsplan. U betaalt dan 199 euro. De actie loopt van 20 juni tot 16 juli. Na 16 juli betaalt u 299 euro. Belangstellenden voor deze beplantingsactie kunnen op de website www.landschapsbeheergelderland.nlkijken voor de exacte informatie. U kunt zich opgeven tot 16juli a.s. via de website of via Fout! De hyperlinkverwijzing is ongeldig. 026-3537444.

Erfbezoek met plan
Bij een erfbezoek, komt een adviseur van SLG bij u op bezoek, maakt een rondgang over uw erf en terrein en geeft maatwerkadvies over de mogelijkheden van een verantwoorde inrichting. Hierbij houdt de adviseurrekening met het omliggende landschap. In het rivierengebied is er bijvoorbeeld een groot verschil tussen de oeverwallen en het open kommengebied. Daarnaast houdt de adviseur rekening met de cultuurhistorie en natuurlijk met uw eigen wensen. De adviseur maakt aan de keukentafel op de laptop meteen een ontwerpkaart met beplantingsplan. Ook de aanschaf van het inheemse plantmateriaal kunt u door SLG laten regelen. Deze kunt u dan op de Gelderse uitdeeldag in november ophalen. Als u wilt, noteren wij uw beplanting meteen op een bestellijst.

Uitdeeldagnovember 2012
Als alle deelnemers aan de actie Maak uw Erf Goed door ons zijn bezocht, bestellen wij het plantmateriaal bij één kweker. Doordat wij dit grootschalig inkopen, krijgen wij een flinke korting op het plantmateriaal die wij naar u doorberekenen. In november kunt u dan uw eigen plantmateriaal komen ophalen bij ons op kantoor in Rozendaal en vervolgens met de benodigde informatie zelf de aanplant regelen.

Heeft u interesse in een voordelig erfbezoek?Dan kunt u zich voor de actie Maak uw Erf Goed in het rivierengebied opgeven via de website van SLG of bij Saskia Bemer via s.bemer@landschapsbeheergelderland.nl of 026-3537444.

Stichting Landschapsbeheer Gelderland zet zich al 25 jaar in voor het behoud en herstel van het landschap in het buitengebied. In de loop der jaren zijn veel landschapselementen verdwenen, doordat deze landschapselementen niet meer de functie van vroeger vervullen. Hoogstamboomgaarden voor de productie en heggen als veekering zijn niet meer nodig. Toch is het belangrijk deze elementen in het landschap te behouden. Niet alleen voor het landschapsbeeld, maar ook als nestgelegenheid voor de vogels of als schuilplaats voor zoogdieren. Kijk voor meer informatie op www.landschapsbeheergelderland.nl.