Nieuwsbericht Mantelzorgwaardering 2016

Gepubliceerd op: 16 november 2016 12:00

De gemeente Neerijnen heeft veel waardering voor mantelzorgers. Dit wil de gemeente in 2016 graag uiten door middel van cadeaubonnen voor mantelzorgers. Deze cadeaubonnen hebben een waarde van € 100,- en zijn op aanvraag verkrijgbaar via WelzijnNeerijnen.

Definitie mantelzorg
Mantelzorg is "intensieve zorg of ondersteuning, die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een hulpbehoevende, ten behoeve van zelfredzaamheid of participatie, rechtstreeks voortvloeiend uit een tussen personen bestaande sociale relatie, die de gebruikelijke hulp van huisgenoten voor elkaar overstijgt."
Mantelzorgers zijn personen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind, ander familielid, vriend of kennis zijn. Meestal is de zorg kortdurend. Als het om een chronische ziekte of beperking gaat, is de mantelzorg vaak langer.

Wie komt voor deze waardering in aanmerking:

  • De zorgvrager moet woonachtig zijn in de gemeente Neerijnen
  • De zorg moet voortvloeien uit de sociale relatie tussen zorgvrager en mantelzorger
  • De zorg van de zorgverlener aan de zorgvrager vindt plaats op vrijwillige basis / onbetaald
  • De zorg is intensief, over een langere periode en stijgt uit boven gebruikelijke zorg

Voor meer informatie zie www.welzijnneerijnen.nl/mantelzorgwaardering of neem contact op met WelzijnNeerijnen en vraag naar Monique van Eijndhoven , telefoon 0418-652371 of e-mail mvaneijndhoven@welzijnneerijnen.nl.