Nieuwsbericht Masterclass Ondernemen

Gepubliceerd op: 17 oktober 2013 00:00

Bent u bezig met de toekomst van uw onderneming en heeft u behoefte aan een klankbord om op
verantwoordelijke manier besluiten te nemen? De Masterclass Strategisch Ondernemen helpt u hierbij.

De toekomst van uw bedrijf hangt natuurlijk af van de markt. Maar u speelt daar zelf ook een belangrijke
rol in. Welke besluiten kunt u deze winter nemen om er voor te zorgen dat uw bedrijf er volgend jaar (nog)
beter voorstaat? Is het raadzaam om iets veranderen aan de teelten? Is het de juiste tijd om uit te breiden
of juist in te krimpen? Staat er een opvolger voor de deur? Of is het verstandiger om even niets te veran-
deren? Als deze vragen bij u spelen én u wilt antwoorden dan is deze masterclass iets voor u.

In de masterclass leert u uw eigen drijfveren en voorkeuren kennen, toetst u uw plannen aan de realiteit
in uw markt en stelt u een plan van aanpak op voor de toekomst van uw bedrijf. Er is zowel aandacht
voor uw persoonlijke ambities en kwaliteiten als voor de mogelijkheden die uw bedrijf in de markt heeft.

Deelnemers uit alle tuinbouwsectoren in het Gelders rivierengebied zijn welkom. U leert samen met glas-
tuinbouwers, fruittelers, paddenstoelentelers en laanboomkwekers. Voor ondernemers die de leergang
ondernemersvaardigheden gevolgd hebben is de masterclass een goede gelegenheid om hun kennis te
verdiepen. Anderen zijn ook welkom.

De masterclass bestaat uit zes bijeenkomsten van elk vier uur op het Nationaal Fruitpark in Ochten.
Daarnaast werkt u drie dagdelen onder deskundige begeleiding aan uw eigen plannen op het kantoor
van Alfa Accountants en Adviseurs te Dodewaard.