Nieuwsbericht Masterplan glastuinbouw Neerijnen

Gepubliceerd op: 05 maart 2012 00:00

Masterplan Glastuinbouw Neerijnen

Om invulling te kunnen geven aan de zoekzone voor glastuinbouw is een ontwikkelingsvisie voor betreffend potentieel glastuinbouwcluster nodig. Dit om te voorkomen dat solitaire initiatieven binnen een gebied een verdere voorkeursontwikkeling vanuit verschillende aspecten belemmeren. Omdat vooral het aspect duurzame energie ook interessant is voor het bestaande glastuinbouwcluster in Est, is in de ontwikkelingsvisie voor de glastuinbouw naast het cluster Tuil ook het cluster in Est betrokken. De ontwikkelingsvisie is vastgelegd in een Masterplan. Het masterplan geeft een integrale visie op de projectmatige ontwikkeling van de glastuinbouwgebieden Tuil en Est.

Het opstellen van het Masterplan glastuinbouw Neerijnen is mede totstandgekomen op basis van EU-subsidie .

Op 14 april 2011 heeft de gemeenteraad van Neerijnen het Masterplan glastuinbouw Neerijnen vastgesteld.

Op 24 augustus 2011 heeft ook de provincie Gelderland het Masterplan glastuinbouw Neerijnen goedgekeurd.

Mede mogelijk gemaakt door eu-subsidie      Logo Neerijnen 1 05-03-2012