Nieuwsbericht Meer bouwen met minder vergunningen per 1 november 2014

Gepubliceerd op: 19 november 2014 00:00

 

Sinds 1 november 2014 zijn de regels voor vergunningsvrij bouwen gewijzigd. Hiermee zijn de mogelijkheden voor het vergunningsvrij uitbouwen van uw woning of bedrijf verruimd of verkleind. Ook is het eenvoudiger om bijgebouwen of andere kleine bouwwerken aan de achterkant van een woning of ander hoofdgebouw vergunningsvrij neer te zetten.

Nu kunt u uw woning zonder vergunning tot 2,5 meter uitbouwen. Per 1 november kan dat in sommige gevallen tot 4 meter. Of dat kan hangt onder meer af van de oppervlakte van het gebied waarbinnen gebouwd mag worden en hoeveel hiervan al dan niet met vergunning bebouwd is. Er gelden dus wel beperkende voorwaarden.

Ook wordt het mogelijk om op het achtererf of in de achtertuin huisvesting voor mantelzorg te plaatsen, zodat bewoners bijvoorbeeld hun ouders kunnen verzorgen indien deze intensieve zorg of ondersteuning nodig hebben. Daarnaast gaat vaker de korte (reguliere) procedure van acht weken in plaats van zes maanden gelden voor de omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan. Die eenvoudige procedure gaat bijvoorbeeld gelden voor tijdelijke activiteiten tot een duur van 10 jaar, zoals noodwinkels of noodscholen. Ook kunnen leegstaande kantoorgebouwen hierdoor eenvoudiger een andere functie krijgen. Kantoren kunnen op die manier sneller worden omgebouwd tot bijvoorbeeld (senioren)woningen.

Heeft u (ver-)bouwplannen?
Heeft u plannen om te (ver-)bouwen? Op het Omgevingsloket Online kunt u de vergunningcheck doen. Hiermee kunt u snel zien of u voor uw plannen een omgevingsvergunning nodig hebt of een melding moet doen. Als blijkt dat u een omgevingsvergunning nodig heeft, kunt u deze hier direct digitaal aanvragen.
Kijk hiervoor op www.omgevingsloket.nl.

Voor informatie kunt u ook contact opnemen met de gemeente. In overleg met de gemeente kunt u een zogenaamd verzoek tot vooroverleg indienen. Daarin legt u uw plannen voor aan de gemeente. U krijgt dan een inschatting:

  1. of uw plannen mogelijk zijn;

  2. of u een omgevingsvergunning moet aanvragen; en

  3. hoe u uw plannen eventueel kunt aanpassen om de kans op een omgevingsvergunning te vergroten.

Informeer vooraf naar de kosten die hieraan verbonden zijn.

Bel voor meer informatie of een afspraak naar uw gemeente of naar de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). De ODR behandelt namens de gemeenten in Rivierenland en de provincie Gelderland aanvragen voor omgevingsvergunningen. Kijk voor meer informatie op www.odrivierenland.nl.