Nieuwsbericht Milieujaarverslag 2010 en Milieujaarprogramma 2011

Gepubliceerd op: 19 mei 2011 00:00

Kennisgeving Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van Neerijnen hebben op 12 april 2011 het milieujaarverslag 2010 en het milieujaarprogramma 2011 vastgesteld.

Het inzien van de stukken
Het milieujaarverslag 2010 en het milieujaarprogramma 2011 liggen vanaf 27 mei 2011 tot en met 8 juli 2011 ter inzage op het gemeentehuis. Tevens zijn de stukken op deze website in te zien onder het kopje Openbare ruimte, Milieu.

Informatie
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met het team Ontwikkeling en Toezicht.