Nieuwsbericht Militaire oefening in o.a. Waardenburg

Gepubliceerd op: 30 juni 2011 00:00

In de periode van 19 juli tot en met 22 juli 2011 wordt een militaire oefening gehouden in de strook Waardenburg, Vianen, Rhenen en Ochten.

Eenheid                          : Cavalerieschool, Instructiegroep verkennning
Leider der oefening     : Opperwachtmeester Hammink
Aantal deelnemers      : 25
Aantal wielvoertuigen  : 10
Aantal rupsvoertuigen : geen
Aantal helikopters        : geen

Doel / omschrijving van de oefening:
De eenheid houdt in genoemde periode een oefening in het kader van de functionele werkzaamheden. De hieronder genoemde activiteiten zullen plaats vinden:

 • Cursisten worden getraind in het verplaatsen door aangegeven gebied;
 • Cursisten rijden overdag en s’ avonds door het gebied;
 • Cursisten zullen verplaatsen over de verharde wegen, anders alleen dan in overleg met de eigenaar;
 • Cursisten zullen opstellingen betrekken, dit alleen na overleg met de eigenaar;
 • Cursisten zullen geen oefenmunitie gaan gebruiken in de aangegeven strook;
 • Cursisten zullen overnachten ter plekke in overleg met eigenaar (eigenaren).

Aanwijzingen voor de oefenende eenheid:

 • In principe wordt alleen gebruik gemaakt van openbare wegen, paden en terreinen;
 • Indien niet openbare wegen, paden en terreinen gebruikt moeten worden, dient vooraf toestemming te worden gevraagd aan de rechtmatige eigenaar of beheerder van het terrein;
 • Door de oefenende eenheid dient alles er aan gedaan te worden om overlast en hinder aan derden te voorkomen;
 • Gebruik van oefenmunitie is niet toegestaan.

Aanwijzing voor de terreinopzichter:

 • Neemt voor aanvang van de oefening de details en bijzonderheden door met de oefenleiding;
 • Draagt zorg voor de juiste begeleiding van de oefening;
 • Controleert op netjes achterlaten van de locaties.

Schaderegeling:
Indien, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, schade door de oefening ontstaan is, kunt u dit, onder vermelding van zoveel mogelijk gegevens zoals: Eenheid, kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade etc. melden aan:

Ministerie van Defensie, CDC/JDV/Sectie Claims
Postbus 20703
2500 ES Den Haag
Telefoon 070 3396701