Nieuwsbericht Militaire oefening o.a. Neerijnen van 8 t/m 12 oktober 2012

Gepubliceerd op: 04 oktober 2012 00:00

In de periode van 8 tot en met 12 oktober aanstaande wordt door militairen van de Koninklijke Landmacht geoefend in de gemeente Neerijnen.
Het betreft een oefening van het Opleiding- en Trainingcentrum Manoeuvre waar militairen onder andere worden opgeleid tot verkenner. De oefening maakt deel uit van de opleiding tot cavalierverkenner. De oefening is in gebiedsverkenning waarbij routes en objecten bereden en te voet worden verkend en in kaart worden gebracht. Hiervoor wordt een relatief groot gebied (de vierkant Vianen, Gorinchem, Ochten en Rhenen met als bovengrens de Neder Rijn en als ondergrens de Waal) worden gebruikt. In dit gebied worden verkenningen uitgevoerd en opstellingen betrokken.

De oefening zal zich voor een deel afspelen op de openbare weg waar de veiligheid en Wegen Verkeerswet voorop zullen staan. Verder zijn er afspraken met eigenaren op plaatsen waar men zich op privé terreinen begeeft.

Er wordt alles aan gedaan om hinder of overlast voor de burgers en het verkeer te voorkomen. Als er onverhoopt door de oefening schade ontstaat, dan kunt u dit onder vermelding van de gegevens van de militaire eenheid, zoals kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade etc. melden aan:
Ministerie van Defensie
Commando Diensten Centra
Eenheid Claims
Postbus 20703
2500 ES Den Haag
Telefoonnummer 070-3396701

Mocht u voor, tijdens of na afloop van de oefening vragen of klachten hebben, dan kunt u contact opnemen met:
Ministerie van Defensie
11 Luchtmobiele Brigade (AASLT) “7 december”
Brigade Staf / G3 / Bureau Opleiding en Training
Stafofficier Schiet- en oefenterreinen
Postbus 9208
6800 HK Arnhem
Telefoonnummer 026-3531296