Nieuwsbericht MIRT-verkenning naar hoogwatergeul Varik-Heesselt

Gepubliceerd op: 16 november 2015 13:35

Het Rijk en de regio gaan een MIRT-verkenning doen naar een hoogwatergeul Varik-Heesselt. Dat is 5 november besloten tijdens het bestuurlijk overleg van het Rijk, de provincie Gelderland en de waterschappen Rivierenland en Rijn en IJssel. De verkenning is een van de eerste verkenningen naar rivierverruiming in het Deltaprogramma.

Minister Schultz van Haegen heeft de brief hierover vrijdag 13 november aan de Tweede Kamer gestuurd. De hoogwatergeul Varik-Heesselt is een maatregel uit de voorkeurstrategie, die de regio (in het Bestuurlijk Platform Rijn) heeft voorgesteld voor het Deltaprogramma. Uitgangspunt is dat je niet alleen voor waterveiligheid zorgt door de dijken te versterken, maar ook door rivieren meer ruimte te geven. Dat biedt ook mogelijkheden voor natuur, recreatie en economische ontwikkeling.

Meer duidelijkheid
Gedeputeerde Josan Meijers is blij dat de verkenning meer duidelijkheid brengt voor de inwoners van Varik en Heesselt. Door de aanleg van een geul zal de waterstand in de Waal bij hoogwater dalen. Die daling is nodig om de hogere waterstanden die we in de toekomst verwachten, het hoofd te kunnen bieden. De daling is echter niet zo groot dat er geen dijkversterking meer nodig is.
De provincie Gelderland en waterschap Rivierenland gaan onderzoeken of de hoogwatergeul een regelbare inlaat kan krijgen, zodat de waterstandsdaling en de dijkversterking optimaal op elkaar kunnen worden afgestemd. Zij willen dit snel duidelijk krijgen. De hoogwatergeul kan voordelen bieden voor de streek door die te combineren met ontwikkelingen voor de natuur, agrarisch gebruik en recreatie. Tijdens de verkenning wordt hiervoor een gebiedsvisie opgesteld. Deze visie moet in 2017 klaar zijn. Eind 2017 kan dan een besluit worden genomen over de start van de planstudie, en over de financiële afspraken.

Brief naar gebied
Woensdag aanstaande krijgen alle inwoners van het gebied een brief van de provincie Gelderland waarin de beslissing van de minister kort wordt uitgelegd. In december verschijnt bovendien een brochure waarin uitgebreid wordt stil gestaan bij de verkenning.


MIRT-verkenning Hoogwatergeul Varik Heesselt