Nieuwsbericht Neerijnen: 2,4 miljoen euro bestedingen uit vrijetijdseconomie

Gepubliceerd op: 05 november 2013 00:00

Met 2,4 miljoen euro aan bestedingen en 34 FTE is de vrijetijdseconomie voor Neerijnen een belangrijke en economisch aantrekkelijke sector. Zo blijkt uit de door het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Rivierenland uitgevoerde Monitor Vrijetijdseconomie.

In 2011 trok Neerijnen 133.270 dagtoeristische bezoeken (excl. zakelijk bezoek) en 14.622 overnachtingen (exclusief vaste gasten). De dagtoeristen (inclusief zakelijke gasten) hebben gezamenlijk 1,7 miljoen euro besteed. De verblijfsgasten zijn goed voor 673.180 euro. Binnen de dagrecreatie is vooral uitgaan (827.985 euro) goed voor een groot deel van de bestedingen. Bij het verblijfstoerisme zien we het belang van hotels en B&B’s (198.785 euro).

Wethouder Verwoert: Opmerkelijk is de stijging van het verblijfstoerisme ten opzichte van 2009. Door het ontwikkelen van minder weersafhankelijke activiteiten zal de economische betekenis van het verblijfstoerisme alleen maar verder toenemen.

Voor wat betreft de werkgelegenheid is berekend dat toerisme en recreatie goed zijn voor 24 FTE directe werkgelegenheid en 10 FTE indirecte werkgelegenheid. De belangrijkste sector hierbinnen is de horeca met 14 FTE.

De bestedingen binnen het verblijfstoerisme zijn ten opzichte van 2009 met bijna de helft gestegen. Dit is een opvallende stijging ten opzichte van 2009 en de tien andere deelnemende gemeenten in Rivierenland. Bijna een derde van deze bestedingen komt uit hotels en B&B’s. Ondanks deze stijging blijft het voor Neerijnen belangrijk om primair in te zetten op ontwikkeling van minder weersafhankelijke activiteiten en het handhaven van kleinschalig, bij de regio passend, aanbod. Door meer onderlinge samenwerking en clustering kan een hogere productiviteit in deze sector worden bereikt.

De dagtoeristische bestedingen in de gemeente Neerijnen zijn in 2011 licht gestegen opzichte van 2009. Hoewel de economische betekenis van het dagtoerisme is gestegen, heeft het dagtoerisme behoefte aan impulsen. Te denken valt aan het ontwikkelen van recreatieve attracties met een verbindend karakter in de regio. De attracties dienen de  eigenheid, kwaliteit en toegankelijkheid van de directe omgeving te versterken. Ze moeten gezichtsbepalend zijn in het gebied en zullen daarmee de economische betekenis vergroten.

De Monitor Vrijetijdseconomie Rivierenland gaat over 2011. De Monitor geeft een indicatie van de economische betekenis van de vrijetijdssector in Rivierenland en voor de verschillende gemeenten apart. In 2010 is een identieke meting uitgevoerd over 2009. Op basis van de resultaten kan nog geen duidelijke conclusie getrokken worden over mogelijke ontwikkelingen, wel zijn de cijfers vergeleken met de resultaten uit de Monitor van 2009. Het RBT Rivierenland is voornemens om de meting te herhalen over een aantal jaar om op die manier de ontwikkeling te kunnen monitoren.