Nieuwsbericht Neerijnen informeert over peuterspeelscholen

Gepubliceerd op: 10 juni 2016 12:20

Wanneer een kind twee jaar wordt, mag het meerdere dagdelen per week naar de peuterspeelschool. Nog niet alle peuters gaan naar de peuterspeelschool, daarom stuurt de gemeente Neerijnen ouders en verzorgers van peuters die twee jaar zijn geworden vanaf nu een brief.

De brief informeert over wat de peuterspeelschool kan betekenen voor ouders en peuters en hoe een peuter kan worden aangemeld. Door het sturen van deze brief hoopt wethouder Jaap Andriesse dat het aantal peuters dat naar de peuterspeelschool gaat, toeneemt. "Op de peuterspeelschool ontmoeten ouders, kinderen en pedagogisch medewerkers elkaar. Dit maakt het makkelijk om met elkaar van gedachten te wisselen over de ontwikkeling en opvoeding van het kind. Er is oog voor de persoonlijke ontwikkeling van de peuter."

De peuterspeelschool biedt een peuter:
Kindjes van zijn of haar eigen leeftijd om mee te spelen;
Leidsters die op speelse wijze de ontwikkeling stimuleren;
De kans om te leren hoe het is om even weg te zijn van papa en mama;
gewenning aan regels en ritme waardoor de overgang naar de basisschool makkelijker verloopt.

"De peuterspeelschool leert kinderen om zich te ontwikkelen op de manier die het best bij hem of haar past, waarbij het kind zelf het tempo aangeeft", aldus Mariëlle Wilbrink, coördinator Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Geldermalsen (SPGG). De SPGG is een professionele organisatie voor peuterspeelzaalwerk in de gemeente Geldermalsen en Neerijnen. De stichting biedt speelmogelijkheden voor kinderen van twee tot vier jaar, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Kijk voor meer informatie op: www.spgg.nl/peuterspeelzalen.