Nieuwsbericht Neerijnen sluit convenant Horizontaal Toezicht met Belastingdienst

Gepubliceerd op: 11 juli 2011 00:00

Wethouder S. van den Heuvel tekende op 11 juli namens de gemeente Neerijnen het convenant horizontaal toezicht met de Belastingdienst. Namens de Belastingdienst deed dat mr. Th. Backes, collegiaal bestuurder van kantoor Gorinchem.

Bij horizontaal toezicht staat samenwerking centraal. Dat betekent afstemming vooraf waar nodig in plaats van controles achteraf. Hierdoor kunnen de fiscale processen sneller en gestroomlijnd doorlopen worden. Deze samenwerking met de Belastingdienst past dan ook bij het streven van de gemeente Neerijnen naar openheid en efficiënter werken. Én, met het afsluiten van dit convenant is Neerijnen één van de eerste gemeenten in de regio van het Belastingkantoor in Gorinchem.

Binnen de organisatie van Neerijnen is veel aandacht voor efficiënte beheersing van financiële processen. Door horizontaal toezicht krijgt samenwerken een centrale plek om onnodige vragen, procedures en andere administratieve lasten te voorkomen. Horizontaal toezicht vraagt van partijen de bereidheid om transparant te zijn, om mogelijke discussiepunten vooraf op tafel te leggen, open kaart te spelen en gezamenlijk naar oplossingen te zoeken.

In het getekende convenant worden gewenste houding en gedrag benoemd. Afspraken zullen worden gemaakt over de wijze en intensiteit van het toezicht. Omdat Neerijnen het proces dusdanig goed op orde heeft dat de Belastingdienst erop kan vertrouwen, richt de Belastingsdienst zijn activiteiten op vooroverleg en het monitoren van het proces.

Ondertekening convenant met Belastingdienst