Nieuwsbericht Neerijnen stopt fusieproces met Maasdriel en Zaltbommel

Gepubliceerd op: 28 maart 2012 00:00

Het college van de gemeente Neerijnen heeft besloten de gemeenteraad van Neerijnen te adviseren het proces tot samenwerking met de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel, dat uiteindelijk had moeten leiden tot één ambtelijke organisatie in 2014, niet voort te zetten.

Op 18 oktober 2011 tekenden de colleges van de drie gemeenten hiervoor nog een startdocument.

Het college van burgemeester en wethouders van Neerijnen streeft inhoudelijk naar een robuuste samenwerking die zou moeten leiden tot vergroting van de ambtelijke en bestuurlijke slagkracht van de drie organisaties, maar heeft er onvoldoende vertrouwen in dat iedereen diezelfde robuustheid nastreeft. Het college constateert vervolgens verschillen in de voortvarendheid en de continuïteit van het proces om tot een ambtelijke fusie te komen.

Burgemeester A.J. van Hedel heeft vanmiddag de bestuurders van Zaltbommel en Maasdriel van het advies van het college van Neerijnen aan de gemeenteraad van Neerijnen op de hoogte gesteld.

Het college van B&W van Neerijnen zal zich de komende maanden bezinnen over deze nieuwe situatie. Daarbij sluit het college samenwerking zeker niet uit. Samenwerking is immers zinvol. Op dit moment is nog niet aan te geven met welke partner of partners dat eventueel kan zijn.