Nieuwsbericht NeerijnenTop levert negen ideeën op

Gepubliceerd op: 28 juni 2016 13:05

De bedoeling van de NeerijnenTop van zaterdag 25 juni was om samen met inwoners te komen tot concrete acties of initiatieven voor de toekomst van de gemeente. En dat is gelukt! De Top leverde negen uiteenlopende ideeën op, zoals:

- Een 'SRV'-wagen waarmee de gemeente naar inwoners toekomt.
- Dorpsraden die meer zeggenschap en garanties krijgen.
- Een appartementencomplex met alle voorzieningen voor jong & oud.

De gemeente gaat de negen ideeën de komende maanden verder uitwerken tot voorstellen. Dit doen we in samenspraak met de indieners van de voorstellen. Vervolgens worden de plannen op 1 september gepresenteerd aan de gemeenteraad. Op 15 september beslist raad definitief wat er daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden.

NeerijnenTop afsluiting van burgeravonden

Met de NeerijnenTop van afgelopen zaterdag sloot de gemeente de drie burgeravonden af die in mei zijn gehouden in Ophemert, Waardenburg en Haaften. Gedurende deze avonden maakten inwoners al volop gebruik van de gelegenheid om hun wensen voor de toekomst van de gemeente kenbaar te maken.

 

Foto NeerijnenTop