Nieuwsbericht Nieuwe start voor buurtbemiddeling in Lingewaal en Neerijnen

Gepubliceerd op: 08 december 2011 00:00

Begin van het nieuwe jaar (2012) start in de gemeenten Lingewaal en Neerijnen een nieuw project buurtbemiddeling. Een nieuwe kans. Wij zijn voor ons project op zoek naar vrijwillige bemiddelaars en vragen ook zeker de bemiddelaars die destijds actief waren zich weer aan te melden.

 

Buurtbemiddeling bestaat al in veel gemeenten in Nederland: het is een project dat erop gericht is om buren te helpen ruzies met elkaar op te lossen.

De meeste mensen wonen prettig naast elkaar. Maar soms gaat er iets mis en bezorgen buren elkaar overlast. Vaak beginnen de irritaties met een kleinigheid. Het gaat dan bijvoorbeeld over geluidsoverlast: harde muziek, rennende kindervoetjes, blaffende honden en dergelijke kunnen buren tot wanhoop brengen. Maar ook overlast van overhangende takken over de schutting of rommel in de tuin van de buren, pesterijen of bedreigingen, zijn redenen om bij Buurtbemiddeling aan te kloppen. Door niet of niet goed met elkaar te praten kan het uit de hand lopen.

Buurtbemiddelaars kunnen de partijen helpen om er met elkaar als buren uit te komen. Zij doen dat in een bemiddelingsgesprek, waarin de bemiddelaars samen met de beide buren om de tafel gaan zitten. Daaraan voorafgaand hebben ze de partijen al individueel gehoord.

De buurtbemiddelaars zijn neutraal, geven geen oordeel en geven beide partijen de ruimte om hun ongenoegen te uiten.

 

Uitgangspunten buurtbemiddeling

 • Bemiddelaars trekken geen partij en geven ook geen oordeel.
 • Iedere bemiddelaar heeft een goede training gevolgd en doet dit werk vrijwillig.
 • De bemiddelaars gaan altijd met zijn tweeën op pad.
 • Deelname aan bemiddeling gebeurt op basis van vrijwilligheid, maar is niet vrijblijvend.
 • Iedereen werkt toe naar afspraken, die voor beide partijen aanvaardbaar zijn.
 • Bemiddelingsgesprekken en afspraken zijn strikt vertrouwelijk.
 • Buurtbemiddeling is gratis.

Begin van het nieuwe jaar (2012) start in de gemeenten Lingewaal en Neerijnen een nieuw project buurtbemiddeling. Een nieuwe kans. Wij zijn voor ons project op zoek naar vrijwillige bemiddelaars en vragen ook zeker de bemiddelaars die destijds actief waren zich weer aan te melden.

 

Buurtbemiddeling bestaat al in veel gemeenten in Nederland: het is een project dat erop gericht is om buren te helpen ruzies met elkaar op te lossen.

De meeste mensen wonen prettig naast elkaar. Maar soms gaat er iets mis en bezorgen buren elkaar overlast. Vaak beginnen de irritaties met een kleinigheid. Het gaat dan bijvoorbeeld over geluidsoverlast: harde muziek, rennende kindervoetjes, blaffende honden en dergelijke kunnen buren tot wanhoop brengen. Maar ook overlast van overhangende takken over de schutting of rommel in de tuin van de buren, pesterijen of bedreigingen, zijn redenen om bij Buurtbemiddeling aan te kloppen. Door niet of niet goed met elkaar te praten kan het uit de hand lopen.

Buurtbemiddelaars kunnen de partijen helpen om er met elkaar als buren uit te komen. Zij doen dat in een bemiddelingsgesprek, waarin de bemiddelaars samen met de beide buren om de tafel gaan zitten. Daaraan voorafgaand hebben ze de partijen al individueel gehoord.

De buurtbemiddelaars zijn neutraal, geven geen oordeel en geven beide partijen de ruimte om hun ongenoegen te uiten.

 

Uitgangspunten buurtbemiddeling

 • Bemiddelaars trekken geen partij en geven ook geen oordeel.
 • Iedere bemiddelaar heeft een goede training gevolgd en doet dit werk vrijwillig.
 • De bemiddelaars gaan altijd met zijn tweeën op pad.
 • Deelname aan bemiddeling gebeurt op basis van vrijwilligheid, maar is niet vrijblijvend.
 • Iedereen werkt toe naar afspraken, die voor beide partijen aanvaardbaar zijn.
 • Bemiddelingsgesprekken en afspraken zijn strikt vertrouwelijk.
 • Buurtbemiddeling is gratis.

 

 

Buurtbemiddeling iets voor U?
Een nieuwe uitdaging!

Binnenkort zal buurtbemiddeling haar diensten uitbreiden met bemiddelingen in de gemeenten Neerijnen en Lingewaal.
De essentie van buurtbemiddeling is dat vrijwillige bemiddelaars zich inzetten als onpartijdige begeleiders bij het zoeken naar oplossingen in burengeschillen.

Wij zijn op zoek naar mensen die beschikken over goede sociale vaardigheden, die onbevooroordeeld naar anderen kunnen luisteren en in een conflict onpartijdig kunnen blijven. Mensen die hierin een uitdaging zien en een steentje willen bijdragen aan leefbaarheid in hun eigen gemeente en al haar deelgemeenten, kunnen zich vanaf nu opgeven om buurtbemiddelaar te worden.

Het gaat om boeiend, nuttig en afwisselend vrijwilligerswerk. Het kost u gemiddeld enkele, door u zelf te plannen (avond)uren per maand. U krijgt een uitgebreide training in het voeren van bemiddelingsgesprekken. Daarnaast is er geregeld een bijeenkomst met collega-bemiddelaars om ervaringen uit te wisselen en wordt u begeleid door de coördinator van het project.

Buurtbemiddelaar iets voor u? Voor meer informatie over buurtbemiddeling kunt u bellen op maandag, dinsdag en donderdag tussen 09.00u en 16.00u op telefoonnummer 0345-515227 met Carla Roorda of per mail: croorda@elkwelzijn.nl