Nieuwsbericht Nieuwsbrief Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Meteren - Boxtel

Gepubliceerd op: 19 november 2014 00:00

Deze nieuwsbrief gaat over het project Meteren - Boxtel, onderdeel van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). PHS is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) met als doel de verwachte groei van het reizigers- en goederenvervoer op het spoor in de toekomst op te kunnen vangen.

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de actuele zaken en voortgang van het project Meteren - Boxtel. Wij zullen, als de actualiteit hierom vraagt, extra edities maken van de nieuwsbrief die gericht zijn op uw woonomgeving. U kunt zich hier aanmelden om ook de extra edities van de nieuwsbrief te ontvangen.