Nieuwsbericht Oefening Koninklijke Landmacht in Neerijnen

Gepubliceerd op: 07 april 2011 00:00

In de periode van 11 t/m 15 april 2011 wordt er door militairen van de Koninklijke Landmacht geoefend, onder andere in de gemeente Neerijnen.
Het betreft een oefening waarin de eenheid bereden verkenningen over de weg uitvoert. In de gemeente zijn mogelijk een of enkele militaire wielvoertuigen te zien.

Er wordt door het Ministerie van Defensie alles aan gedaan om hinder of overlast voor de burgers en het verkeer te voorkomen.
Als er schade ontstaat, dan kunt u dit onder vermelding van de gegevens van de militaire eenheid zoals kenteken van het voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade en dergelijke melden aan:

Ministerie van Defensie
Commando Diensten centra
Eenheid Claims
Postbus 20703
2500 ES Den Haag
Telefoonnummer (070) 3396701

Mocht u voor tijdens of na afloop van de oefening vragen of klachten hebben, dan kunt u contact opnemen met:

Ministerie van Defensie
Regionaal Militair Commando West
Bureau Opleiding en Training
Postbus 90701
2500 LS Den Haag
Telefoonnummer (070) 3166849