Nieuwsbericht Onderzoek zomereik Van Pallandtweg

Gepubliceerd op: 28 maart 2011 00:00

Iedere boomeigenaar heeft de wettelijke taak goed voor zijn bomen te zorgen. Deze zogenaamde zorgplicht is voor professionele boomeigenaren zwaarder dan voor particuliere eigenaren. Onderdeel van de zorgplicht is het regelmatig uitvoeren van veiligheidsinspecties.

De gemeente Neerijnen hanteert voor de veiligheidsinspecties de Visual Tree Assessment methode (VTA), het visueel kijken naar gebreken aan bomen. In het voorjaar van 2010 is het bomenbestand van Neerijnen op deze wijze geïnspecteerd door medewerkers van de Nationale Bomenbank. Uit deze inspecties iseen aantal maatregelen voortgekomen:

  • Een aantal bomen was zo gevaarlijk dat ze moesten worden geveld
  • Voor veel bomen is een snoeiadvies gegeven hier is- en wordt momenteel nog -volop aan gewerkt.
  • Bij 78 bomen voldeed een visuele controle niet en was een nader onderzoek noodzakelijk.
Boomtesten 1

 

 

Bij een van de bomen kon in de zomer geen meting worden uitgevoerd doordat de holte werd bevolkt door bijen. Daarom is bij deze zomereik op vrijdag 25 maart alsnog een meting uitgevoerd.

De zomereik op de foto lijkt op basis van de eerste interpretatie van de gegevens veilig. (de resultaten van de meeting worden momenteel op het kantoor van de Nationale bomenbank uitgewerkt).

Bij een naderonderzoek wordt vaak gebruik gemaakt van geavanceerde apparatuur waarmee in het binnenste van de boom wordt “gekeken”, De Picus geluidstomograaf en de Picus Treetronic. (Zie toelichting)

Boomtesten 3
Boomtesten 2

De Picus geluidstomograaf meet de mate van houtaantasting door middel van de verplaatsing van geluidstrillingen door het hout. De rondom de stam aangebrachte sensoren vangen de signalen op die worden veroorzaakt door steeds op een andere sensor te slaan met een speciale hamer. Bij een aantasting van de houtstructuur worden geluidssignalen met een bepaalde vertraging ontvangen. Hierdoor wordt exacte informatie verkregen over de kwaliteit van het hout. De verkregen data wordt vertaald in een tweedimensionaal kleurenbeeld. De interpretatie is verder afhankelijk van ondermeer de boomsoort, type aantasting en het meettijdstip.

Met de Picus Treetronic EIT (Electric Impedance Tomography), of elektrische weerstand tomografie, wordt de ruimtelijke verspreiding van elektrische weerstand gemeten. Een lage weerstand, gemeten op locaties met een hoger vochtgehalte, vertaalt zich in een blauwe kleur. Holten of drogere houtzones verhogen de weerstand en zijn rood gekleurd. Aan de hand van het meetresultaat wordt ondermeer inzichtelijk of bijvoorbeeld de blauwe zone uit de Picus geluidstomograafmeting daadwerkelijk een holte is. Tevens kan gezond hout (bruine kleur) toch aangetast blijken. De voltages zijn niet destructief voor de boom.

Door toepassing van beide technieken wordt een duidelijk beeld verkregen van de mate van aantasting. Om een goed advies te geven wordt ook gekeken naar de standplaats en de kroonvorm en omvang.